Sisekoolitaja praktikum
14 mai
kuni
15 mai

Koolitusele on oodatud kõik sisekoolitajad, kes soovivad arendada oma koolitajaoskusi ning viia end kurssi uuemate ja tõhusamate koolitusmeetoditega.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud Invicta  nõukogu esimees ning Invicta juhtimistreener.

SOOVITUSINDEKS

9,4 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Väga hästi ülesehitatud koolitus, rohkelt praktikat”

“Igat aspekti saan oma töös koolitustel rakendada, kasuks ka tööväliselt, just enesekindluse saavutamise osas.”

“Sain head tagasisidet oma esinemisele ja ideid, mida kasutada ning millele rõhku panna”

“Treener oli väga kogenud, sõbralik, hea õhkkonna tekitaja”

 

 Vaata salvestust siit: “Kuidas tõhusamalt koolitada?” 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID 

Koolituse tulemusena osalejad:

• teavad, kuidas inimesed õpivad kõige efektiivsemalt:

• teavad, millised on kaasaegsed koolitusmeetodid;

• on analüüsinud iseennast sisekoolitajana;

 

• teavad, kuidas võita ja hoida koolitatavate tähelepanu;

• on leidnud praktilisi võtteid koolituse muutmiseks efektiivsemaks;

• on koostanud endale Isikliku Arenguplaani.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Treeningu eesmärgid ja ülesehitus. Tutvumine, soojendusharjutus.

Arengustiil  – kuidas inimesed õpivad

Kuidas inimesed erinevad õppeprotsessis – räägime, mida uut tänapäeval teatakse inimeste õppimisest.

Kuidas õppimise erinevusi kasutada koolituste ette valmistamisel ja läbiviimisel?

Iseseisev töö: Arengustiilide küsimustik, eneseanalüüs.

Järeldused individuaalselt ja meeskonnana.

Koolitusmeetodite areng maailmas viimase 10 aasta jooksul

Arutelu: Aktiivsed ja mitteaktiivsed õppemeetodid.

Aktiivõppe meetodite kasutamise põhimõtted.

Hea koolitus kaasajal

Mis teeb tänapäevase koolituse efektiivsemaks kui kunagi varem?

Grupitööd: Milline on hea koolitus arvestades muutustega?

Arutelu, kokkuvõte. Lepime kokku hea koolituse tunnused ja põhimõtted, mis annab võimaluse hiljem  analüüsida läbiviidavaid harjutusi.

Koolituse ettevalmistamine

Koolituse eesmärgistamine ja selle olulisus.

Koolitatavate motivatsiooni kujundamine.

Konsultatsiooniharjutus: Eesmärkide formuleerimine.

Trendid inimeste arendamise valdkonnas.

Kiirendatud õppe põhimõtted ja võtted

SAVI – metoodika.

Kiirendatud õppe võtted.

Kaasaegsed koolitusmeetodid

Esinemise muutmine aktiivsemaks – 10 võimalust.

Osalejate kaasamine esinemisel – 10 võimalust.

Osalejate  läbiviidavad esinemised – 10 võimalust.

Õppemeetodite varieerumine koolituse kestel.

Gruppides: Kiirendatud õppe võimaluste demonstreerimine.

Töötame välja võimalusi erinevate meetodite kasutamiseks praktikas.

Õppematerjalide koostamine

Visuaalsete vahendite kasutamine ja loovus.

Pabertahvli kasutamine.

Power-Point  ja Prezi.

Koolituse alustamine ja lõpetamine

Koolituse alustamise harjutus.

Tagasisidestamine koolituse käigus

Tagasiside olulisus ja kasutamise võimalused.

Võimalikud eksimused ja takistused koolitusel, nende märkamine ja vältimine

Keerulised situatsioonid ja nendega hakkamasaamine.

Keerulised osalejad – nende põhitüübid ja strateegiad nendega toimetulekuks.

Kokkuvõte Isiklikest Arenguplaanidest

Kokkuvõte, lõpetamine.

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 8-10 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

       Kodutöö maht: 2 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 14.-15. mai (10.00-17.00)

Koht: Tallinnas Euroopa Hotelli seminariruumis Lõuna- Euroopa (Paadi 5).

Maksumus: 495 EUR + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

* Palume erivajadustest meile teada anda.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Enda juhtimine ajas
Suhtlemise meistriklass

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon