Online-koolitus! Sissejuhatus juhtimisse
30 juuni
kuni
30 juuni

ONLINE- KOOLITUS! Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid, kes on spetsialistist juhiks saanud ja peavad nüüd saavutama tulemusi teiste inimeste (oma meeskonna) kaudu.

TREENER: Lilian Saage

 Lilian on Invicta treener 2015. aasta sügisest

Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik. Alates 2015. aastast on Lilian ka Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

 

Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Oskas  hästi ning arusaadavalt selgitada ning huvi üleval hoida rühma- ja paarisülesannetega; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab juhtimise olemust ja esmatasandijuhi rolli ning vastutust;
  • teab, kuidas eesmärke seada, kontrollida ja tagasisidet anda;
  • teab, kuidas seada prioriteete ja tegevusi planeerida;
  • on enesekindlam ning teadvustanud sagedasemad juhtimisvead;
  • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

               Tutvustused. Ootused treeningule
               Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

               Mis on juhtimine?
               Millised on peamised juhtimistegevused?
               Juhi kompetentsid ja oskused

Juhina alustamine

               Kuidas saadakse juhiks?
               Vana töö jätmine ja uue alustamine

               Alguse raskused ja nende ületamine
               Sagedasemad eksimused ja kuidas neid vältida

Eesmärkide seadmine

               Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
               Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
               Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
               Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

               Milleks on vaja plaane?
               Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
               Ametikirjeldused ja standardid
               Ajaplaneerimise põhimõtted

Kontrollimine ja tagasiside andmine

               Kes ja mida kontrollib?
               Millal ja kuidas kontrollida?
               Hinnangu ja tagasiside andmine
               Nõudlikkuse saavutamine

Kindluse saavutamine juhina

Kokkuvõte

               Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.15)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

SOOVITUSINDEKS

9,83 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 30. juuni (10.00-17.15)

Koolitus toimub: Online-koolitus Zoomi-keskkonnas

Maksumus: 430 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Eestvedamine –juhist liidriks

Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine

Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis

Probleemide lahendamine ja otsustamine

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Online-koolitus! Sissejuhatus juhtimisse
30 juuni
kuni
30 juuni

ONLINE- KOOLITUS! Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid, kes on spetsialistist juhiks saanud ja peavad nüüd saavutama tulemusi teiste inimeste (oma meeskonna) kaudu.

TREENER: Lilian Saage

 Lilian on Invicta treener 2015. aasta sügisest

Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik. Alates 2015. aastast on Lilian ka Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

 

Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Oskas  hästi ning arusaadavalt selgitada ning huvi üleval hoida rühma- ja paarisülesannetega; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab juhtimise olemust ja esmatasandijuhi rolli ning vastutust;
  • teab, kuidas eesmärke seada, kontrollida ja tagasisidet anda;
  • teab, kuidas seada prioriteete ja tegevusi planeerida;
  • on enesekindlam ning teadvustanud sagedasemad juhtimisvead;
  • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

               Tutvustused. Ootused treeningule
               Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

               Mis on juhtimine?
               Millised on peamised juhtimistegevused?
               Juhi kompetentsid ja oskused

Juhina alustamine

               Kuidas saadakse juhiks?
               Vana töö jätmine ja uue alustamine

               Alguse raskused ja nende ületamine
               Sagedasemad eksimused ja kuidas neid vältida

Eesmärkide seadmine

               Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
               Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
               Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
               Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

               Milleks on vaja plaane?
               Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
               Ametikirjeldused ja standardid
               Ajaplaneerimise põhimõtted

Kontrollimine ja tagasiside andmine

               Kes ja mida kontrollib?
               Millal ja kuidas kontrollida?
               Hinnangu ja tagasiside andmine
               Nõudlikkuse saavutamine

Kindluse saavutamine juhina

Kokkuvõte

               Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.15)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

SOOVITUSINDEKS

9,83 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 30. juuni (10.00-17.15)

Koolitus toimub: Online-koolitus Zoomi-keskkonnas

Maksumus: 430 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Eestvedamine –juhist liidriks

Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine

Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis

Probleemide lahendamine ja otsustamine

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon