Sissejuhatus juhtimisse
20 veebruar
kuni
21 veebruar

Koolitusele on oodatud kõik „noored“ juhid, kes on hiljuti juhiks saanud ja vajavad praktilisi nõuandeid ning teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

TREENER: Lilian Saage

 Lilian on Invicta treener 2015. aasta sügisest

Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik. Alates 2015. aastast on Lilian ka Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

 

Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Oskas  hästi ning arusaadavalt selgitada ning huvi üleval hoida rühma- ja paarisülesannetega; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.

 

 webinar  Vaata salvestust siit: “Noore juhi suurimad väljakutsed” 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

  •  teadvustanud juhtimise olemuse;
  • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;
 

 •  leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks;
 • oskuslikumad inimeste motiveerimisel.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ületamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Milleks on vaja plaane?
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
Ametikirjeldused ja standardid
Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (15 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh:sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

SOOVITUSINDEKS

9,83 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 20.-21. veebruar (10.00-17.00)

Koht: Tallinnas Kreutzwaldi Hotelli seminariruumis Kreutzwald (Endla 23)

Maksumus: 495 EUR + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust (kohvipausid ja lõuna).

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Esinemisoskuste meistriklass
Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Loe annulleerimistingimusi

 

 

 

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Sissejuhatus juhtimisse
  20 veebruar
  kuni
  21 veebruar

  Koolitusele on oodatud kõik „noored“ juhid, kes on hiljuti juhiks saanud ja vajavad praktilisi nõuandeid ning teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

  TREENER: Lilian Saage

   Lilian on Invicta treener 2015. aasta sügisest

  Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik. Alates 2015. aastast on Lilian ka Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

   

  Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Oskas  hästi ning arusaadavalt selgitada ning huvi üleval hoida rühma- ja paarisülesannetega; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.

   

   webinar  Vaata salvestust siit: “Noore juhi suurimad väljakutsed” 

   

  KOOLITUSE EESMÄRGID

  Koolituse tulemusena on osalejad:

   •  teadvustanud juhtimise olemuse;
   • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;
   

  •  leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks;
  • oskuslikumad inimeste motiveerimisel.

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Sissejuhatus

  Tutvustused
  Ootused treeningule
  Programmi ülesehitus ja eesmärgid

  Juhi roll ettevõttes

  Mis on juhtimine?
  Millised on peamised juhtimistegevused?
  Juhi kompetentsid ja oskused

  Uue juhina alustamine

  Kuidas saadakse juhiks?
  Vana töö jätmine ja uue alustamine
  Alguse raskused ja nende ületamine
  Juhi ebaedu põhjused

  Juhtimisprobleemid

  Millised probleemid on olulised?
  Probleemide peamised põhjused
  Probleemide lahendamise põhimõtted

  Eesmärkide seadmine

  Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
  Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
  Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
  Tulemuse mõõtmine ja hindamine

  Planeerimine ja töö korraldamine

  Milleks on vaja plaane?
  Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
  Ametikirjeldused ja standardid
  Aja planeerimise põhimõtted

  Delegeerimine

  Miks ja mida on vaja delegeerida?
  Kuidas ja kellele delegeerida?
  Mis takistab delegeerimist?
  Mida ei saa delegeerida?

  Kontrollimine ja hindamine

  Kes ja mida kontrollib?
  Millal ja kuidas kontrollida?
  Hinnangu ja tagasiside andmine
  Nõudlikkuse saavutamine

  Meeskonna kujundamine

  Meeskonnatöö põhimõtted
  Meeskonna kujunemine ja arenemine
  Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
  Meeskonnaga suhtlemine
  Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
  Kindluse saavutamine

  Motiveerimine

  Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
  Motivatsiooni olemus ja sisu
  Stimulatsioon ja motivatsioon
  Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
  Motivatsioonisüsteemi kujundamine

  Kokkuvõte

  Isikliku Arenguplaani koostamine

   

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus: 14 osalejat

  Koolituse kogumaht: 2 päeva (15 ak/h)

         Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

  Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

   

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
  Käesolev koolitus sisaldab:
  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh:sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

   

  SOOVITUSINDEKS

  9,83 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

   

  TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

  Aeg: 20.-21. veebruar (10.00-17.00)

  Koht: Tallinnas Kreutzwaldi Hotelli seminariruumis Kreutzwald (Endla 23)

  Maksumus: 495 EUR + km

  Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust (kohvipausid ja lõuna).

   

  Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

   

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

  Esinemisoskuste meistriklass
  Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

  Loe annulleerimistingimusi

   

   

   

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon