Sissejuhatus juhtimisse 27.-28. september
27 september
kuni
28 september

Grupp on täis! Huvilistel palume registreeruda 23.-24. novembril toimuvale koolitusele!
Koolitusele on oodatud kõik need „noored“ juhid, kes on hiljuti juhiks saanud ja kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

7306mihkel250x140

Mihkel on Invicta juhtimistreener 1991. aastast

Mihkel on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaal-psühholoogina. Ta on töötanud erinevates ettevõtetes psühholoogi, personalijuhi, asedirektori, direktori ja tegevjuhina.
Oma 25-aastase treeneritöö aja jooksul on Mihkel viinud läbi juhtimisteemalisi treeninguid paljudes organisatsioonides. Koolitajana on ta aidanud inimestel arendada enda tööalaseid kompetentse ja tõsta meeskondade koostöö- ning konkurentsivõimet.
Tagasiside Mihkli koolitustele: Väga praktiline ja professionaalne; Väga efektiivne; Kindlasti soovitan.

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja…

…teadvustanud juhi rolli ettevõttes;

…koostanud tegevuskava uues rollis sisseelamiseks;

…õppinud seadma eesmärke endale ja oma meeskonnale;

 

 

…võimeline tööd jaotama ja delegeerima;

…leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks;

…koostanud Isikliku Arenguplaani.

KOOLITUSE PROGRAMM

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi ja liidri erinevad rollid
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ületamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Kes ja kuidas lahendab probleeme?
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Milleks on vaja plaani?
Lühi- ja pikaajalised plaanid
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
Ametikirjeldused ja standardid
Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

SOOVITUSINDEKS

9,67 (10-palli süsteemis)

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Seaport Hotellis seminariruumis Flint(Uus-Sadama 23)
Maksumus: 440 EUR + km

Loe annuleerimistingimusi

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Esinemisoskuste meistriklass
Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Sissejuhatus juhtimisse 27.-28. september
27 september
kuni
28 september

Grupp on täis! Huvilistel palume registreeruda 23.-24. novembril toimuvale koolitusele!
Koolitusele on oodatud kõik need „noored“ juhid, kes on hiljuti juhiks saanud ja kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

7306mihkel250x140

Mihkel on Invicta juhtimistreener 1991. aastast

Mihkel on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaal-psühholoogina. Ta on töötanud erinevates ettevõtetes psühholoogi, personalijuhi, asedirektori, direktori ja tegevjuhina.
Oma 25-aastase treeneritöö aja jooksul on Mihkel viinud läbi juhtimisteemalisi treeninguid paljudes organisatsioonides. Koolitajana on ta aidanud inimestel arendada enda tööalaseid kompetentse ja tõsta meeskondade koostöö- ning konkurentsivõimet.
Tagasiside Mihkli koolitustele: Väga praktiline ja professionaalne; Väga efektiivne; Kindlasti soovitan.

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja…

…teadvustanud juhi rolli ettevõttes;

…koostanud tegevuskava uues rollis sisseelamiseks;

…õppinud seadma eesmärke endale ja oma meeskonnale;

 

 

…võimeline tööd jaotama ja delegeerima;

…leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks;

…koostanud Isikliku Arenguplaani.

KOOLITUSE PROGRAMM

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi ja liidri erinevad rollid
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ületamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Kes ja kuidas lahendab probleeme?
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Milleks on vaja plaani?
Lühi- ja pikaajalised plaanid
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
Ametikirjeldused ja standardid
Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

SOOVITUSINDEKS

9,67 (10-palli süsteemis)

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Seaport Hotellis seminariruumis Flint(Uus-Sadama 23)
Maksumus: 440 EUR + km

Loe annuleerimistingimusi

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Esinemisoskuste meistriklass
Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon