Sissejuhatus juhtimisse
16 september
kuni
17 september

Koolitusele on oodatud kõik „noored“ juhid, kes on hiljuti juhiks saanud ja vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

TREENER: Katrin Maack

Katrini juhikarjäär sai alguse 2003. aastal, kui ta asus tööle Tallinna Ülikooli suhtekorralduse osakonna juhatajana. Seal töötades oli tema üheks suuremaks projektiks ülikooli uue identiteedi loomisprotsessi juhtimine. Viis aastat hiljem asus Katrin tööle rahvusvahelises ettevõttes SCA Hygiene Products OÜ Balti riikide turundusjuhina. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest ning tegi seda hästi. 2014. aastast on ta väikeettevõtte Pearlstory OÜ turundus- ja müügijuht ning  alates 2018. aasta augustist Invicta treener.
Juhina on Katrini tugevuseks töö meeskondadega. Tal on häid kogemusi nende loomisest, tööshoidmisest ja igapäevasest juhtimisest.


TAGASISIDE OSALEJATELT

“Meeldis see, et koolituse käigus pidi teadmisi kohe paigutama igapäeva konteksti”

“Sain päris häid mõtteid, kuidas paremini mõista teisi ja parandada meeskonna heaolu”

“Sain koolituselt mitmeid nippe, mida praktikas kohe järele proovida”

“Noore juhina tean paljusid verivärskeid, koolipingist tööle asunud ambitsioonikaid ning tegusaid noori, kes sarnaselt minuga vaevlevad organiseerimatuse ning sellest tingitud väsimuse käes. Sain koolituselt selgeid näpunäiteid olukorra parandamiseks”

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

 • teadvustanud juhtimise olemuse;

 • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;

 

• leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks;

• oskuslikumad inimeste motiveerimisel.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ületamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Milleks on vaja plaane?
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
Ametikirjeldused ja standardid
Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (14 ak/h) auditoorset tööd ja 4 ak/h praktilist tööd (kodutööd) 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh:sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 16. – 17. september (10.00-17.00)
Toimumiskoht:  Invicta koolituskeskus ( Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 610€ + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

* Palume erivajadustest meile teada anda.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Tasakaalus ja tulemusliku meeskonna loomine ning juhtimine

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Sissejuhatus juhtimisse
16 september
kuni
17 september

Koolitusele on oodatud kõik „noored“ juhid, kes on hiljuti juhiks saanud ja vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

TREENER: Katrin Maack

Katrini juhikarjäär sai alguse 2003. aastal, kui ta asus tööle Tallinna Ülikooli suhtekorralduse osakonna juhatajana. Seal töötades oli tema üheks suuremaks projektiks ülikooli uue identiteedi loomisprotsessi juhtimine. Viis aastat hiljem asus Katrin tööle rahvusvahelises ettevõttes SCA Hygiene Products OÜ Balti riikide turundusjuhina. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest ning tegi seda hästi. 2014. aastast on ta väikeettevõtte Pearlstory OÜ turundus- ja müügijuht ning  alates 2018. aasta augustist Invicta treener.
Juhina on Katrini tugevuseks töö meeskondadega. Tal on häid kogemusi nende loomisest, tööshoidmisest ja igapäevasest juhtimisest.


TAGASISIDE OSALEJATELT

“Meeldis see, et koolituse käigus pidi teadmisi kohe paigutama igapäeva konteksti”

“Sain päris häid mõtteid, kuidas paremini mõista teisi ja parandada meeskonna heaolu”

“Sain koolituselt mitmeid nippe, mida praktikas kohe järele proovida”

“Noore juhina tean paljusid verivärskeid, koolipingist tööle asunud ambitsioonikaid ning tegusaid noori, kes sarnaselt minuga vaevlevad organiseerimatuse ning sellest tingitud väsimuse käes. Sain koolituselt selgeid näpunäiteid olukorra parandamiseks”

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

 • teadvustanud juhtimise olemuse;

 • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;

 

• leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks;

• oskuslikumad inimeste motiveerimisel.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ületamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Milleks on vaja plaane?
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
Ametikirjeldused ja standardid
Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (14 ak/h) auditoorset tööd ja 4 ak/h praktilist tööd (kodutööd) 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh:sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 16. – 17. september (10.00-17.00)
Toimumiskoht:  Invicta koolituskeskus ( Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 610€ + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

* Palume erivajadustest meile teada anda.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Tasakaalus ja tulemusliku meeskonna loomine ning juhtimine

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon