Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda
09 veebruar
kuni
09 veebruar

Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.  

See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.      

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

KOOLITUSE PROGRAMM

Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

Kuulamine ja mõistmine

Avatus, ausus ja positiivsus

Koostöö lahenduste leidmiseks

Austus, austamine

Mõistmine, mitte hukkamõistmine

 

Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

Kahe inimese omavaheline suhtlemine

Inimese ja grupi vaheline suhtlemine

Gruppidevaheline suhtlemine

 

Usaldus

Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.

Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?

Usalduse kahanemine. Mida teha?

Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

 

Grupp või meeskond

Mille poolest need omavahel erinevad?

Grupile omased omadused ja käitumised

Efektiivse meeskonna tunnused

Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

 

Meeskonna arenguetapid

                Meeskonna areng ja dünaamika

1) Loomine

2) Vastandumine

3) Täpsustamine

4) Teostamine

                Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

 

Meeskonnarollid

Belbini meeskonnarollid

Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal

Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine

Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.

Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

Kokkuvõte

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h) auditoorset tööd ja 10 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TREENER: Jüri Kriisemann

Jüri on Invicta treener 2015. aastast.

Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning  tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Jüri on olnud erinevad  juhipositsioonid ettevõttes EMT AS. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach).

Jüri on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Koolituse soovitusindeks: 9,38

TAGASISIDE OSALEJATELT

Jane: “Suurepärane koolitaja ja elulised näited. Rõõm, et inimesed on avatult nõus jagama turvalises keskkonnas oma meeskonnaga seotud teemasid ja murekohti. Huvitavad grupitööd ja meeldis leader-manager definitsioonide erinevus.”

Klaus: “Sõnastas minu jaoks tähtsaimad elemendid meeskondade dünaamikas. Praktilised rakendamised vajavad endal järelemõtlemist, defineerimist.”

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 9. veebruar (10.00-17.15)
Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn). Vajadusel saab osaleda ka veebi vahendusel.
Maksumus:

 

450€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis”

“Probleemide lahendamine ja otsustamine”

“Eestvedamine – juhist liidriks”

“Juhi vastutus: vaimse tasakaalu säilitamine”

Personaalne mentorlus juhile

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda
  09 veebruar
  kuni
  09 veebruar

  Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

  Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.

   

  KOOLITUSE SIHTGRUPP

  Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.  

  See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.      

   

  KOOLITUSE EESMÄRGID

  Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
  • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
  • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
  • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
  • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

  Kuulamine ja mõistmine

  Avatus, ausus ja positiivsus

  Koostöö lahenduste leidmiseks

  Austus, austamine

  Mõistmine, mitte hukkamõistmine

   

  Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

  Kahe inimese omavaheline suhtlemine

  Inimese ja grupi vaheline suhtlemine

  Gruppidevaheline suhtlemine

   

  Usaldus

  Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.

  Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?

  Usalduse kahanemine. Mida teha?

  Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

   

  Grupp või meeskond

  Mille poolest need omavahel erinevad?

  Grupile omased omadused ja käitumised

  Efektiivse meeskonna tunnused

  Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

   

  Meeskonna arenguetapid

                  Meeskonna areng ja dünaamika

  1) Loomine

  2) Vastandumine

  3) Täpsustamine

  4) Teostamine

                  Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

   

  Meeskonnarollid

  Belbini meeskonnarollid

  Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal

  Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine

  Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.

  Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

  Kokkuvõte

   

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus: 12 osalejat
  Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h) auditoorset tööd ja 10 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
  Käesolev koolitus sisaldab:

  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

  TREENER: Jüri Kriisemann

  Jüri on Invicta treener 2015. aastast.

  Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning  tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Jüri on olnud erinevad  juhipositsioonid ettevõttes EMT AS. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach).

  Jüri on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

  Koolituse soovitusindeks: 9,38

  TAGASISIDE OSALEJATELT

  Jane: “Suurepärane koolitaja ja elulised näited. Rõõm, et inimesed on avatult nõus jagama turvalises keskkonnas oma meeskonnaga seotud teemasid ja murekohti. Huvitavad grupitööd ja meeldis leader-manager definitsioonide erinevus.”

  Klaus: “Sõnastas minu jaoks tähtsaimad elemendid meeskondade dünaamikas. Praktilised rakendamised vajavad endal järelemõtlemist, defineerimist.”

   

  TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

  Aeg: 9. veebruar (10.00-17.15)
  Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn). Vajadusel saab osaleda ka veebi vahendusel.
  Maksumus:

   

  450€ +km

  Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

   

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

  “Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis”

  “Probleemide lahendamine ja otsustamine”

  “Eestvedamine – juhist liidriks”

  “Juhi vastutus: vaimse tasakaalu säilitamine”

  Personaalne mentorlus juhile

   

  Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

  Loe annulleerimistingimusi

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon