Invicta kootsid

Jüri Kriisemann

Jüri on omandanud kootsi diplomi The Practitioner Diploma in Executive Coaching The Academy of Executive Coaching  EBS-ist. Ta on ICF-i liige. Jüri on juhina töötanud 1987. aastast alates. Juhtide koots on ta olnud neli aastat.

Kootsina annab Jüri peegeldusi, mitte hinnanguid. Ta on jõudnud arusaamisele, et kedagi ei saa aidata ilma tema enda tahtmiseta ja abi ei saa anda, kuni seda ei ole küsitud. Jüri missiooniks on tuletada inimestele meelde, kui tähtis on võtta aega iseenda ja oma lähedaste jaoks.

Loe Jüri kohta lähemalt SIIT

 

Kadri Arula

On omandanud Academy of Executive Coaching (AoEC) Practitioner Diploma of Executive Coaching. On ICF-i liige. Kootsingu- ja mentorlusega on Kadri süvitsi tegelenud 8 aastat. Juhitöö kogemust on Kadril peaaegu 20 aastat. 

Kadri kootsingu stiili tugevusteks on loomingulisus. Ta on kliendi jaoks olemas, et teenida tema vajadusi. Kadri sessioonidel kogeb klient turvalist keskkonda, kus oma teemadega tegeleda. Kadri kasutab erinevate kootsingu mudelite kombinatsiooni sõltuvalt sellest millised on konkreetse kliendi vajadused ja erinevaid loomingulisi tehnikaid.

Kadri viib läbi personaalseid kootsingu sessioone, koolitab kootsingu ja mentorsoskuste teemadel, nõustab organisatsioonisiseste kootsingu ja mentorprogrammide osas.

Loe Kadri kohta lähemalt SIIT.

Loe Kadri kootsingu-teemalist artiklit SIIT.

 

Andres Pukspuu

On omandanud Academy of Executive Coaching (AoEC) Practitioner Diploma of Executive Coaching. On ICF-i liige. Andres on 20. aastase juhtimiskogemusega praktik. Mentorluse ja kootsinguga on ta tegelenud 8 aastat. Andres on 100% osalusega DTL Baltic OÜ juhatuse liige.

Andrese kootsingu stiili tugevusteks on selgelt lahendustele orienteeritus. Klient tunneb kootsingu protsessis kindlat sruktuuri ja liikumist püstitatud eesmärkide poole.

Loe Andrese kohta lähemalt SIIT.

 

Erkki Susi

On omandanud Academy of Executive Coaching (AoEC) Practitioner Diploma of Executive Coaching. On ICF-i liige. Erkki jõudis kootsinguni läbi isikliku kogemuse, mil organisatsiooni edasiseks arenguks oli vaja muutusi. Mentorluse ja kootsinguga on tegeletud 8 aastat. Erkki on Nefab Packaging OÜ juht ja juhatuse liige.

Loe Erkki kohta lähemalt SIIT.