“Osanike koosoleku kokkukutsumise korra oluline rikkumine Eesti kohtupraktikas”