“Õpetaja õpioskuste alaste teadmiste kujunemine õpiringi abil ühe kooli näitel”