“Koolijuhi võimestav käitumine, õpetaja psühholoogiline võimestatus ja töö sisuga rahulolu”