Inimeste juhtimine ja arendamine

Inimeste juhtimine on organisatsioonis võtmeteema ja samas ka kõige keerulisem.  Meie treenerid on eriti selles teemas praktikud ja omavad kogemusi, mis tulevad kasuks erinevate situatsioonide analüüsil. Meeskonna värbamine ja valik, inimeste ette valmistamine ja arendamine, motivatsioon ja töövõime säilitamine – on ainult mõned teemadest.

Koolitusteemad

 • Esmatasandi juhi roll edukas organisatsioonis
 • Keskastmejuhi arenguprogramm
 • Inimeste motiveerimine
 • Tunnustamine ja konstruktiivne tagasiside
 • Probleemide lahendamine
 • Konfliktijuhtimine
 • Arenguvestlused
 • Koosolekute juhtimine
 • Värbamine ja valik
 • Koolitaja koolitus
 • Eestvedamine ja liidri roll
 • Eesmärkide püstitamine
 • Otsustamine
 • Inimeste juhendamine
 • Coaching
 • Mentorlus
 • Supervisioon
 • Grupi juhtimine
 • Dünaamika ja motivatsioon
 • Meeskonna arendamine