Kliendisuhete juhtimine ja arendamine

  • Professionaalne klienditeenindus (otse ja telefoni teel)

  • Võtmeklientidega koostöösuhete arendamine

  • Kirjalik suhtlus

  • Keerulised olukorrad kliendisuhtluses ja nende lahendamine

  • Aktiivse ja kliendikeskse müügi tehnikad

  • Tulemuslik müük telefoni teel

  • Tulemuslik telefonisuhtlus

  • Suhtlemispsühholoogia

  • Loovus ja selle kasutamine kliendisuhetes

  • Projektijuhtimine

Treenerid