Protsesside ja ressursside juhtimine

  • Tootmise planeerimine ja juhtimine

  • Protsesside juhtimine ja efektiivsuse tõstmine

  • Tootmisettevõtete väljakutsed muutuvas turusituatsioonis

  • Ressursside juhtimine

  • Projektijuhtimine

Treenerid