Koolitusinvesteeringu tasuvuse mõõtmine (ROI)

Paljud eesrindlikud ettevõtted üle maailma on juba aastaid analüüsinud ja mõõtnud erinevate koolituste tegelikku mõju majandustulemusele ja koolitustesse investeeritud rahasummade tasuvust. Nüüd on see võimalus ka kõigil Invicta klientidel.

METOODIKA KOOSNEB JÄRGMISTEST OSADEST:

  • Planeerimine ja eesmärkide seadmine
  • Koolitusvajaduse tuvastamine
  • Osalejate motiveerimine
  • Koolitusjärgsete konkreetsete muutuste kavandamine tööprotsessis
  • Konkreetse tegevusplaani koostamine
  • Andmekogumine ja analüüs
  • Kõrvalmõjude välistamine
  • Tulemuste viimine rahalisse väärtusse
  • Investeeringu tasuvuse määramine

Metoodikat  saab kasutada nii müügi-, juhtimis-, meeskonnatöö-, läbirääkimis-, teenindus-, suhtlemisoskuste arendamise koolituste, samuti organisatsiooni arendusprogrammide, tööprotsesside analüüsi projektide, uue motivatsioonisüsteemi juurutamise ja paljude muude ettevõtmiste planeerimiseks ja hindamiseks.

METOODIKA VÕLU SEISNEB TEMA LIHTSUSES JA LOOGILISUSES.

Kasutajale antakse ette selged juhised ning tööriistad ning peamine ülesanne on järgida põhjuse – tagajärje loogikat. Metoodika kasutamine aitab targalt planeerida koolitusinvesteeringuid, otsustada, kes millist koolitust täpselt vajab ning motiveerib koolitusel osalejaid õpitut oma tegelikus töös rakendama.

Lisainfo: invicta@invicta.ee või telefonil 56 264011

KONSULTANT

Koolitusinvesteeringu tasuvuse mõõtmist viib läbi  Ivar Lukk.