Võta meiega ühendust: +372 668 4770 | invicta@invicta.ee

Esmatasandijuhi arenguprogramm „Eestvedamine ja juhtimine“

Arenguprogramm toetab eelkõige juhte, kes peavad inimesi juhtima läbi organisatoorsete muudatuste, eelarvekärbete või muude pingeolukordade. Programm on sobilik kõigile esmatasandijuhtidele, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi järgmistes valdkondades: iseenda juhtimine ja arendamine; meeskonna juhtimine ja arendamine; probleemide lahendamine ja otsustamine; muutuste ja innovatsiooni juhtimine; stressi- ja enesejuhtimine tervise hoidmiseks. Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes… Loe edasi

Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.   KOOLITUSE SIHTGRUPP Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused… Loe edasi

Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

KOOLITUSE EESMÄRGID Koolituse tulemusena on osalejad:  • teadvustanud juhtimise olemuse;  • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;   • leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks; • oskuslikumad inimeste motiveerimisel. KOOLITUSE PROGRAMM Sissejuhatus Tutvustused Ootused treeningule Programmi ülesehitus ja eesmärgid Juhi roll ettevõttes Mis on juhtimine? Millised on peamised juhtimistegevused? Juhi kompetentsid ja oskused Uue juhina… Loe edasi

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

Koolitusel uurime, mida muudatuste all silmas peetakse ning kuidas saad Sina nende elluviimist oma meeskonnas/osakonnas edukalt juhtida. Lisaks käsitleme seda, kuidas saad Sina juhina aidata neid inimesi, keda muutus mõjutab.   KOOLITUSE SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud eelkõige esmatasandi- ja keskastmejuhid, kelle rolliks on koos oma meeskonnaga organisatsiooni arenguks vajalike muutuste elluviimine, kuid kellel puuduvad selleks… Loe edasi

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.   KOOLITUSE SIHTGRUPP Koolitusele on oodatud kõik… Loe edasi

Tervise ja heaolu juhtimine

KOOLITUSE EESMÄRGID Koolituse tulemusena osalejad: on teadlikud vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest; mõistavad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal; teavad emotsionaalse intelligentsuse mõju suhtlemisele ja meeskondlikule tulemuste saavutamisele; oskavad määrata oma peamisi stressoreid ning tunnevad ära distressi;   tunnevad ära kolm peamist stressitegurit; on kursis tervislike eluviiside erinevate mudelitega; on teadlikud elukvaliteedi olulisusest… Loe edasi