Sihtgrupp – kõik kesk- ja esmatasandi juhid, tippjuhid.

 

Sihtgrupp – juhid, kes on läbinud koolituse esimese osa ja soovivad jätkata enesearendamist ning omandada uusi juhtimisteadmisi.

 

Sihtgrupp – kõik alustavad juhid ja spetsialistist juhiks saanud töötajad, kes on hiljuti juhiks saanud ja kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla. 

 

Sihtgrupp – juhid, kes soovivad arendada enda arenguvestluste läbiviimise oskusi.

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kes oma tööülesannetest lähtuvalt peavad korraldama teiste töötajate tööd.

 

Sihtgrupp – kõikidele juhtidele, sealhulgas personalijuhtidele, kellel on soov oma töös kasutada coachingu ja mentoroskusi või omavad huvi mentorluse süsteemi loomise osas oma organisatsioonis.

 

Sihtgrupp – sisekoolitajad, kes viivad läbi või hakkavad läbi viima sisekoolitusi oma organisatsioonis või koostööpartnerite juures, kuid kes ei ole läbinud vastavat praktilist koolitust. 

Sisekoolitajate koolitus 2.osa

 

Sihtgrupp – sisekoolitajad, kes soovivad arendada oma koolitajaoskusi ning viia end kurssi uuemate ja tõhusamate koolitusmeetoditega.

 

Sihtgrupp – meeskondade, ürituste või organisatsioonide juhid, kes tahavad parandada oma juhioskusi suurepäraste tulemuste saavutamiseks. 

 

Sihtgrupp –  kõik juhid, kes on huvitatud iseenda ja oma meeskonna arendamisest.

 

Sihtgrupp – tootmisettevõtete esmatasandijuhid (meistrid, vahetuse vanemad, tiimijuhid jt), kes igapäevaselt täidavad juhiülesandeid ja on vastutavad oma meeskonna töö tulemuste eest, kuid ei ole juhtimiskoolitusel veel osalenud.