Sihtgrupp – kõik juhid, kes peavad oma töös tegelema analüüsimisega, analüüsitulemuste võrdlemisega,
esitlustega ja soovivad oma seniseid oskusi ning teadmisi analüüsimeetoditest ja nende kasutamistest täiendada.

 

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kes igapäevaselt ei tegele finantsjuhtimisega, kuid peavad olema kursis finantsjuhtimise üldiste põhimõtetega.

 

 

Sihtgrupp – kõik juhid ja spetsialistid, kelle töös on olulisel kohal erinevate projektide juhtimine või kes soovivad saada paremat ülevaadet projektijuhtimise põhimõtetest ning kasutusvõimalustest. 

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kes igapäevaselt ei tegele finantsjuhtimisega, kuid peavad olema kursis finantsjuhtimise üldiste põhimõtetega.