Sihtgrupp – kõik juhid, kes peavad oma töös tegelema analüüsimisega, analüüsitulemuste võrdlemisega,
esitlustega ja soovivad oma seniseid oskusi ning teadmisi analüüsimeetoditest ja nende kasutamistest täiendada.

 

 

Sihtgrupp – ettevõtted, kes on sattunud suurenenud (uuenenud) konkurentsisituatsiooni ja suured organisatsioonid, kus äriüksustel on sageli vastukäivad eesmärgid. Ametikoha mõttes on sihtgrupp väikese ettevõtte juhid ja suurema ettevõtte teenindus- , müügi- ja kvaliteedijuhid

 

Sihtgrupp – kõik, kes soovivad saada praktilisi nõuandeid stressijuhtimise ja enesejuhtimise kohta.

 

 Sihtgrupp – eelkõige inimeste ja projektide/programmide juhid, kuid suurem osa õpitavatest vahenditest sobivad ka spetsialistidele.

 

Sihtgrupp -hajusmeeskondade juhtidele ja spetsialistidele ning kõigile, kes suuremal või vähemalt määral kaugtööd teevad või kaugtööd tegevaid spetsialiste juhivad.

 

Sihtgrupp – kõik, kes soovivad arendada enda esinemisoskusi.

 

Sihtgrupp – juhid, kes soovivad arendada enda arenguvestluste läbiviimise oskusi.

 

Sihtgrupp – kõik juhid ja spetsialistid, kelle töös on olulisel kohal erinevate projektide juhtimine või kes soovivad saada paremat ülevaadet projektijuhtimise põhimõtetest ning kasutusvõimalustest. 

 

Sihtgrupp – meeskondade, ürituste või organisatsioonide juhid, kes tahavad parandada oma juhioskusi suurepäraste tulemuste saavutamiseks. 

 

Sihtgrupp – kõikidele juhtidele, sealhulgas personalijuhtidele, kellel on soov oma töös kasutada coachingu ja mentoroskusi või omavad huvi mentorluse süsteemi loomise osas oma organisatsioonis.

 

Sihtgrupp –  meeskonnad, kellel on ühine eesmärk ning kes peavad selle saavutamiseks head koostööd tegema.

 

Sihtgrupp –  kõik juhid, kes on huvitatud iseenda ja oma meeskonna arendamisest.

 

Sihtgrupp – kõik “noored” ja alles hiljuti müügitööle asunud inimesed. Oodatud on ka kogenumad müügiinimesed, kes soovivad oma teadmisi-oskusi värskendada või omandada mõne uue ning kasuliku “tööriista”.

 

Sihtgrupp – kõik alustavad juhid ja spetsialistist juhiks saanud töötajad, kes on hiljuti juhiks saanud ja kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla. 

 

Sihtgrupp – kõik kesk- ja esmatasandi juhid, tippjuhid.

 

Sihtgrupp – juhid, kes on läbinud koolituse esimese osa ja soovivad jätkata enesearendamist ning omandada uusi juhtimisteadmisi.

 

Sihtgrupp – müügiinimesed, kelle ülesandeks on oma ettevõtte teenuste / toodete tutvustamine ja müümine telefoni teel.

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kes igapäevaselt ei tegele finantsjuhtimisega, kuid peavad olema kursis finantsjuhtimise üldiste põhimõtetega.

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kes igapäevaselt ei tegele finantsjuhtimisega, kuid peavad olema kursis finantsjuhtimise üldiste põhimõtetega.

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kes oma tööülesannetest lähtuvalt peavad korraldama teiste töötajate tööd.

 

Sihtgrupp – juhid ja spetsialistid, kelle töös on vaja igapäevaselt rakendada oskuslikku ja teadlikku suhtlemisoskust. 

 

Sihtgrupp – sisekoolitajad, kes viivad läbi või hakkavad läbi viima sisekoolitusi oma organisatsioonis või koostööpartnerite juures, kuid kes ei ole läbinud vastavat praktilist koolitust. 

Sihtgrupp – sisekoolitajad, kes soovivad arendada oma koolitajaoskusi ning viia end kurssi uuemate ja tõhusamate koolitusmeetoditega.

 

Sihtgrupp – väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, kellel on vaja praktilisi tööriistu ettevõtte strateegia loomiseks ja elluviimiseks. 

 

Sihtgrupp – kõikide tasemete juhid. 

 

Sihtgrupp – tootmisettevõtete esmatasandijuhid (meistrid, vahetuse vanemad, tiimijuhid jt), kes igapäevaselt täidavad juhiülesandeid ja on vastutavad oma meeskonna töö tulemuste eest, kuid ei ole juhtimiskoolitusel veel osalenud. 

 

Sihtgrupp – kõik, kes tunnevad huvi läbirääkimisvaldkonna vastu ja need, kes peavad oma tööülesannete tõttu erinevaid läbirääkimisi pidama.