COACHIV JUHTIMINE

Koolituse eesmärk

 

Koolituse eesmärk on anda juhtidele vajalikud teadmised ja oskused juhirolli edukaks täitmiseks ning luua eeldused juhi edasise arengutee kujundamiseks. Anda mõistmine milline on coachiva juhtimise olemus ja väärtus, suurendada osalejate teadlikkust ja enesekindlust coachiva juhtimise rakendamisel ning arendada coachiva juhi praktilisi oskuseid oma meeskonna ja organisatsiooni arengusse panustamisel.

Koolituse programm

 • Sissejuhatus
 • Coachiva juhtimise olemus, juhtide erinevad rollid ja vastutused organisatsioonis
 • Juhtimisega seotud probleemid ja nendega toimetulek – milline on coachiva juhi lähenemine
 • Eesmärgipärane juhtimine ja organisatsiooni arengusse panustamine
 • Coachiv stiil otsustamisel, delegeerimisel ja muudatuste käivitamisel
 • Motivatsioon, väärtused ja hoiakud
 • Coachiva juhi tööriistad
 • Meeskonna loomine ja hoidmine
 • Pühendumuse toetamine
 • Individuaalne lähenemine ja tugevustele toetuv juhtimine
 • Juhi isiklik areng
 • Kokkuvõte

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 1 – 2 päeva

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

 

Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
 • koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com

Toimumise aeg, koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.