EDUKAS ESMATASANDIJUHT TOOTMISETTEVÕTTES

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osalejad:

 

  • teavad, mis on juhtimine ja kuidas sellega toime tulla;
  • teavad, kuidas seada nii isiklikke kui tööalaseid eesmärke ja kuidas neid eesmärke saavutada;

 

 

  • teavad, mis on meeskond ja kuidas oma meeskonda arendada;
  • teavad, mis on enesekehtestamine ja kuidas motiveerida tulemuste saavutamist.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Tutvumisring. Ootused treeningule
Minu aktuaalsed juhtimisprobleemid täna (arutelu, kirjapanek)
Treeningu eesmärkide ja ülesehituse tutvustus 

Inimeste juhtimise olemus

Miks on osad inimesed, ettevõtted ja riigid edukad, aga  teised mitte?
Millised on tootmisettevõtted ja mis on maatriksorganisatsioon?
Mida tähendab juhtimine tegelikult?
Esmatasandijuhi sagedasemad tüüpprobleemid – millised need on?
Milline inimene sobib juhiks ja milline mitte?
Mis on kõige olulisem inimeste juhtimise juures?

Iseenda juhtimine
Kuidas mina iseennast juhin?
Minu hoiakud ja motivatsioon
Minu eesmärkide seadmise oskus ja nende saavutamine
Erinevad juhtimismeetodid
Õiged ja valed juhtimisvõtted
Mis on lisaväärtus, raiskamine, organisatsioon, efektiivsus jne.

Ettevõtte eesmärk, väärtused, visioon, missioon
Meie ettevõtte väärtused, visioon ja missioon (individuaalne töö)
Milleks neid vaja on? (arutelu)
Mis on iga ettevõtte ja inimese kõige tähtsam tegevus?
Eesmärkide seadmine ja võtmemõõdikute vajalikkus (rühmatöö)
Loovad ja analüütilised meetodid efektiivsuse tõstmiseks tootmisettevõttes

Mitterahaline motiveerimine
Mis on palk ja mis on motiveerimine? Teeme mõisted selgeks (arutelu)
Kaasamine ja delegeerimine
Motivatsioonisüsteem

Meeskonnatöö olulisus ja juhtimine
Mis on meeskond?
Kuidas ennast kehtestada meeskonna juhina?
Kuidas panna erinevad meeskonnad efektiivselt koostööd tegema?

 

Juhi isikliku tegevusplaani koostamine
Minu enesejuhtimise plaan (individuaalne töö)

Kokkuvõte ja hilisema järelkohtumise kokkuleppimine

Koolituse vorm

Grupi suurus: kuni 14 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Erkki Susi

Coaching