INSPIREERIV MÜÜK

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

  • saanud hea ülevaate proaktiivsest ja kliendikesksest müügist;
  • mõistnud iseenda rolli ja vastutust heade kliendisuhete kujundamisel;

 

  • õppinud süsteemselt ja teadlikult kasutama kõiki müügiprotsessi etappe;
  • õppinud klienti kuulama ja kliendi tegelikke vajadusi välja selgitades kliendile sobivaid lahendusi pakkuma;

 

  • arendanud oma eneseväljendus-, läbirääkimis- ja ajajuhtimise oskusi;
  • leidnud häid ideid, kuidas seatud müügiplaani „kodustada“, eesmärke saavutada ja ennast igapäevaselt motiveerida.

Koolituse programm

Sissejuhatus
Millest algab müük, kuidas mõistame müüki?
Ootused müügiinimesele

Kõik saab alguse minust endast
Õiged hoiakud kui tulemusliku ja tõhusa töö vundament:
Suhtumine iseendasse, oma töösse, oma ettevõttesse ja meeskonda.
Asjad, mida ma muuta saan ja mida ma muuta ei saa.
Kuidas säilitada ametiuhkus ja rõõm müügiprotsessist endast.
Mis teeb müügist müügi?
Kuidas olla inspireeritud ja särasilmne ettevõtte saadik ning nautida protsessi?

Inspireeriv müük – kuidas, kellele ja mida
Müügiprotsessi 7 sammu
Kuidas leida üles „meie“ kliendid?
Millist teenust/toodet kliendid vajavad ning kuidas eristuda konkurentidest?
Vastuväidetega toimetulek
Klientide vajaduste baasil väärtuse müük hinna asemel – kuidas seda praktikas teha?
Müügikokkulepete saavutamine ja sõlmimine (closing)
Kuidas joosta maratoni naeratus näol?

Kuidas jõuda eesmärgini?
Müügiplaan. Kas „võimatu missioon“ või siiski mitte…
Millest sõltub eesmärkideni jõudmine? Edu saavutamise kriitilised tegurid.
Eesmärkide saavutamine – üksi ja/või koos meeskonnaga
Ambitsioonikate ja inspireerivate eesmärkide seadmine ning mahamüümine iseendale
Iseenda ja teiste tunnustamine müügitöös

Ajajuhtimine kui võti eduks
Müüdid ajanappusest
Hoiakud oma aja planeerimisel ning võimalused aja leidmiseks.
Kuidas süsteemse ajaplaneerimisega oma töö lihtsamaks ja nauditavamaks muuta

Eneseareng müügitöös

Miks see on oluline ja kuidas seda teha?

Kokkuvõte
Tagasisidering (treener, osalejad)
Isiklike Arenguplaanide täiendamine
Tagasisideankeedid, tunnistused

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Katrin Maack