JUHI VESTLUSTE PRAKTIKUM

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osaleja:

 

  • õpib mõtestama töötajaga peetavate vestluste eesmärke;
  • saab praktilisi soovitusi vestluste  eesmärkide saavutamiseks;

 

 

  • teadvustab juht enda juhtimisstiili ja tajub erinevate stiilide kasutamise võlu;
  • omandab oskuse sobitada oma stiili töötaja personaalse stiiliga. 

Koolituse programm

Tüüpilised töötajaga peetavad juhtimisvestlused, mis suunavad tema arengut

Vestluste eesmärgid ja nende erinevused. Juhtimisvõtete kasutamine vestlustes.

Tulemusvestlus

           SMART

           Kaasamine eesmärkide seadmisse

           Delegeerimine

Konstruktiivne tagasiside

           Tuginemine faktidele

           Kuulamine

           Vastupanuga toimetulek

Töösituatsioonide arutelu

           Kootsingu kasutamine

Erinevad juhtimisstiilid ja nende mõju vestlustele

Käskiv juhtimisstiil

Suunav juhtimisstiil 

Toetav juhtimisstiil

Delegeeriv juhtimisstiil

Juhina oma stiili teadvustamine ja töötaja personaalse stiili tundmine

Juhi dominantse stiili tuvastamine

Töötaja personaalse stiili tunnetamine

           Agressiivne

           Kehtestav

           Alistuv

Juhi ja töötaja stiilide koosmõju analüüs

Kokkuvõte

Formuleerime üheskoos hea praktika soovitusi vestluste eesmärkide saavutamiseks

Koolituse vorm

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, küsimustik arengustiilide analüüsiks. Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid ja pärast koolitust personaalsete esinemiste salvestused. 

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus