JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ KAUGTÖÖS

 

Koolituse eesmärgid

 

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • teadvustanud enda jaoks kaugtöö mõiste ja selle sisu;
  • käinud läbi meeskonnatöö ja juhtimisi olulisuse kaugtöös;

 

 

 

 

  • tegelenud probleemide lahendamise kaugtöös;
  • tutvunud erinevate sotsiaalsete stiilidega ning kuidas nendega kaugtöös hakkama saada;

 

 

 

  • teinud suurel hulgal praktilisi harjutusi;
  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

Koolituse programm

 

I päev „Kaugtööst kui protsessist“

 

-Päeva sissejuhatus

-Tutvumisring ja lühiülevaade päevast (teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused, koolitusmeetodid)

-Isiklik Arenguplaan

-Kaugtöö ja väljakutsed

-Millal on tegemist kaugtööga

-Kaugtöö erinevused tavapärasest kontoritööst, kaugtöö mõiste

-Kaugtöö peamised ohud: spetsialistile, juhile, ettevõttele, kliendile tööprotsessidele.

-Kaugtöö kui protsess

-Kas saame ja kas on mõistlik luua või omada eraldi kaugtöö protsessi?

-Meetmed kaugtöö peamiste probleemide lahendamiseks

-Meeskond kaugtöös

-Hea meeskonna tunnused ja iga meeskonnaliikme vajadused, kuidas need sobivad dünaamilise töökeskkonna vaatesse?

-Praktilised harjutused läbitud teemadest

-Päeva kokkuvõte

 

II päev „Infoliikumine ja probleemid kaugtöös“

 

-Päeva sissejuhatus

-Kiirülevaade päevast (teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused, koolitusmeetodid)

-Raporteerimine

-Raporteerimise olemus ja olulisus kaugtöös

-Milleks meil raporteerimist üldse vaja on? Kuidas saab raporteerimist kogu meeskonna jaoks teha lihtsamaks?

-Probleemide lahendamine kaugtöös

-Erinevad meetodid kaugtöös tekkivate probleemide lahendamiseks.

-Praktilised harjutused saadud teadmiste kinnistamiseks.

-Sotsiaalsed käitumisstiilid kaugtöös

-Sotsiaalsete käitumisstiilide mõistmise olulisus kaugtöös.

-Neli peamist stiili

-Kuidas nende stiilide esindajatega head koostööd teha?

-Kuidas nendega ei tohiks käituda?

-Mida peab eriti silmas pidama kaugtöö vaates?

-Praktilised harjutused

-Praktilised harjutused sotsiaalsete käitumisstiilide vaates.

-Koolituse lõpetamine

-Isikliku arenguplaani täiendamine ja vestlusring, kus iga osaleja saab võimaluse välja tuua head mõtted (olulised tegevused), mida ta koolituselt endaga kaasa võtab ja kasutama hakkab.

-Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

-Kokkuvõte

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

9,0 (6 osalenu hinnang 10-palli süsteemis)