KAASAEGSE JUHTIMISE ALUSED

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • teadvustanud juhi töö olemuse;
  • teadvustanud, mida on vaja teha edu saavutamiseks juhi ametis;

 

 

  • analüüsinud iseenese tegutsemist juhina;
  • koostanud tulemustele suunatud Isikliku Tegevusplaani arengu saavutamiseks juhina;

Koolituse programm

Juhtimine
Juhtimismõtte areng
Mis on juhtimine? Mis on muutunud juhtimises?
Mida juhid teevad?
Kuidas saavutada edu juhina?
Kas kunst või teadus?

Juhtimisprobleemid
Individuaalne töö – situatsiooni analüüs
Juhtimisprobleemide lahendamine

Eduks vajalikud oskused
Oma rolli teadvustamine
Spetsialistist juhiks saamine
Sihikindel areng

Juhtimine Ringi Kõndides

Juhi suhtlemisoskuse arendamine

Kindel juhtimisstiil, selle arendamine
Edu toonud juhtimispõhimõtted

Ideaalse juhi omadused, tunnused

Ootused juhile

Mille eest juhile palka makstakse?
Mida juhilt oodatakse?

Motivatsioon – suurim väljakutse juhile

Mis on motivatsioon?
Mis motiveerib inimesi?
Motivaatorid elus

Meeskonnatöö
Juhtimismeeskondade kasutamine
Inimeste kokkusobivus
Meeskonna eesmärgid ja koosseis

Liider ja juht
Muudatustega kaasaskäimine
Mis eristab juhti ja liidrit?
Liidrivõimete mudel
Võimete arendamine

Parimate töötajate leidmine – juhi oluline oskus
Põhimõtted ja väärtused
Valiku põhimõtted

Eesmärkide püstitamine, planeerimine
SMART-printsiip
Tasakaalustatud eesmärgid

Organiseerimine
Aja kasutamine
Prioriteetide kehtestamine

Delegeerimine
Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
Pärdikute probleem

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Mihkel Pärjamäe

 

mihkel-vaike