KLIENDI RAHULOLU KASVATAMINE

Koolituse eesmärgid

 

Koolituse tulemusena teate:

 

  • kuidas kaardistada kliendi teekonda;
  • kuidas kujundada oma organisatsiooni teenindusprotsessi nii, et jõuda suurepärase teeninduseni;

 

 

 

  • mida teie kliendid eriti väärtustavad;
  • kuidas ja keda, lisaks teenindustiimile, eesmärgistada kliendisuunaliste mõõdikutega;

 

 

 

 

  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

 

Koolituse programm

Organisatsiooni eesmärgid
Minu personaalsed eesmärgid
Kellest nende täitumine veel sõltub?
Sise- ja välisklient

Teie kliendid
Kliendi teekonna kaardistus
Kliendi ootused erinevates teekonna punktides
Kliendi ootuste täitmine – keda ja kuidas eesmärgistada?

Teie kliendilubadus
Kliendilubaduse väljatöötamine
Selle täitmise tagamine erinevates kokkupuutepunktides

Kokkuvõte
Tagasisidering
Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 0,5 päeva (10.00-13.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

9,67 (5 osalenu hinnang 10-palli süsteemis)

Treener

Katrin Tamsar

 

3004KatrinTamsar250x140