LOOMINGULINE JUHTIMINE

Koolituse eesmärgid

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 

  • omandab isikupärase mängulise juhtimise stiili, so oskab rakendada PLAY! põhimõtet;
  • on võimeline töötajaid ühendama olles meeskonna jaoks olemas ja tegutsedes käesolevas hetkes;

 

 

 

  • on valmis proovima uusi meetodeid ja väljuma mugavustsoonist;
  • on valmis muutusteks, lahti laskma vanadest käitumismustritest;

 

 

 

  • on valmis rakendama „Jah, ja“ mentaliteeti, kus üksteise ideedele ehitatakse koos mõtteid juurde;
  • on suuteline looma positiivse ja loomingulise töökeskkonna;
  • on osaleja koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Juhtimisparadigmad tänapäeval

Erinevus juhtimise ja liidrina tegutsemise vahel

 

Sinu tulevikuvisioon

Hirmuga toimetulek mängulisel viisil 

Juhtimine südamega

Empaatiline kuulamisvõime

Mida me (ja meie töötajad) õitsenguks vajavad?

Kuidas luua õitsev töökeskkond

 

Tunnustamine ja hindamine

Mõjukas esinemine

Aktiivne tegutsemine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

Koolituse vorm

Grupi suurus: 16

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 16 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• • 75 % praktilisi aktiivõppemeetodeid, millest peamiseks on mänguline kogemuslik õppimine, „terviklike meelte“ põhine lähenemine. Kõik õppimismeetodid on töötatud välja positiivse psühholoogia, majanduskäitumise ja sotsiaalse neuroteaduse uuringute põhjal tähenduslike lõbusate tegevuste kaudu, mis tekitavad emotsioone (Kogu õppimine põhineb emotsioonidel – Platon).  Osalejad õpivad mängulisel teel. Rõhk on kogemuse väljendamisel, kuna „me ei õpi mitte kogemusest, vaid oma kogemuse üle mõtlemisest.“

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

9,2 (10 osalenu hinnang 10-palli süsteemis)

Treener 

Annemarie Steen

 

6092annemarie250x140 (2)