MEESKONDLIK MÕTTEVIIS JA TULEMUSLIK KOOSTÖÖ

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

 • teadvustanud eduka meeskonnatöö aluseks olevad hoiakud ja väärtused;
 • määratlenud tulemusliku koostöö kriteeriumid;
 • analüüsinud rolle, mida koostöös võetakse;

 

 

 • analüüsinud oma käitumist erinevates koostöösituatsioonides;
 • õppinud märkama „komistuskive“ omavahelisel suhtlemisel;
 • harjutanud selget eneseväljendust ja kuulamist; 

 

 

 • harjutanud konstruktiivse ja positiivse tagasiside andmist ja vastuvõtmist,

   

 • õppinud meeskonnaliikmeid paremini tundma ja avatumalt suhtlema.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Eesmärgid ja ootused

Tutvumisharjutus

 

Meeskond ja meeskondlikkus

Meeskonna roll eesmärkide saavutamisel

Meeskonna ja grupi erinevused

Meeskonna arenguetapid

Hea meeskonna tunnused

Ühise edutunde kriteeriumi määratlemine

Konsensuse mõiste

Meeskondlik mõtteviis ja hoiakud

Tulemuslik koostöö

Miks on vaja koostööd teha

Koostööd toetavad põhimõtted

Koostööreeglites kokkuleppimine

Väärtused meeskonnas

Millised väärtused on meie jaoks tähtsad

Ootused üksteisele

Olulistest väärtustest juhindumine

Erinevuste mõistmine ja neile reageerimine 

Erinevate vaatenurkade väärtuslikkus koostöös

”Komistuskivid” koostöös ja nendest hoidumine

Koostöö “kümme käsku”

Meeskonna mikrokliima 

Grupidünaamika ja mikrokliima kujunemine

Usalduse ehitamine

Tagasiside tähtsus

Tagasiside arengutegurina

Konstruktiivne kriitika

Tagasisidele reageerimine

Mis võib minna valesti

Meeskonna häälestamine tulemuslikule tegutsemisele 

Sisemine motivatsioon ja seda käivitavad tegurid

Tunnustamine

Meeskondlik probleemide lahendamine

Lahenduskeskne lähenemine

Erinevad vaatenurgad 

Meeskonna hindamine 

Meie meeskonna tunnused

Koostöö efektiivsemaks muutmise võimalused

Koolituse kokkuvõte 

Isiklik ja meeskondlik tegevusplaan

Koolituse vorm

Grupi suurus: soovitame kuni 16 osalejat

Koolituse kestus: kokkuleppel tellijaga, 1-2 päeva

 

„Rätsepatöö“

Iga organisatsioon ja meeskond on unikaalne, nagu tema arenguvajadusedki. Seetõttu on kõik meie meeskonnakoolitused unikaalsed ja koostatud just konkreetsele meeskonnale.

Kui teil on soov läbi viia praktiline, huvitav ja tulemuslik meeskonnakoolitus - olgu teemaks koostöö parandamine, motivatsiooni tõstmine, probleemide lahendamine või muu teie jaoks oluline teema - siis võtke meiega julgesti ühendust.  

 

Meeskonnakoolitusi viime läbi eesti, vene ja inglise keeles kõikjal üle Eesti.

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 16 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

 • ~ 75% ulatuses erinevaid aktiivõppemeetodeid, sh: praktilised harjutused, grupitööd, rollimängud ja meeskonnatöö harjutused koos tagasiside ning analüüsiga (kokkuleppel Belbini meesknnarollide testid ja analüüs); Isikliku tegevusplaani ja Meeskondliku arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks.
 • ~ 25% ulatuses lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Jätkukoolituse soovitused:

Juhile: "Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa“

Meeskonnale: "Ühised väärtused ja organisatsioonikultuur"; Seikluskoolitus „Meie oma ERNA“. Küsi lisa koolituskonsultantidelt!

            

Treenerid