TASAKAALUS JA TULEMUSLIKU MEESKONNA LOOMINE NING JUHTIMINE

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.  

See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.      

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
  • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
  • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
  • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
  • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

Kuulamine ja mõistmine

Avatus, ausus ja positiivsus

Koostöö lahenduste leidmiseks

Austus, austamine

Mõistmine, mitte hukkamõistmine

 

 

Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

Kahe inimese omavaheline suhtlemine

Inimese ja grupi vaheline suhtlemine

Gruppidevaheline suhtlemine

 

 

Usaldus

Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.

Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?

Usalduse kahanemine. Mida teha?

Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

 

 

Grupp või meeskond

Mille poolest need omavahel erinevad?

Grupile omased omadused ja käitumised

Efektiivse meeskonna tunnused

Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

 

 

Meeskonna arenguetapid

                Meeskonna areng ja dünaamika

1) Loomine

2) Vastandumine

3) Täpsustamine

4) Teostamine

                Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

 

 

Meeskonnarollid

Belbini meeskonnarollid

Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal

Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine

Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.

Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

 

 

Kokkuvõte, lõpp.

 

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 1 päev (7 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

 

TREENER: 

Jüri Kriisemann

Jüri Kriisemann Invicta