OSKUSLIK AJAKASUTUS - PAREM TULEMUS JA SUUREM RAHULOLU

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • leidnud enese jaoks parima viisi tegevuste haldamiseks;
  • teadvustanud ajaraiskajaid ja oskab keskenduda olulisele;
  • õppinud delegeerima varasemast enam ja edukamalt;

 

 

  • leidnud oma stiili, kuidas asjad tehtud saavad;
  • analüüsinud oma käitumist ja koostanud Isikliku Arenguplaani.

Koolituse programm

Kuidas olla teadlik ja mitte unustada?

Kelle poolt ja milliste kanalite kaudu kalender täitub?

Kuidas planeerida nii, et ära ei unustaks?

Milline tänapäeva tehnoloogia toetab?

Kaasaegsed digitaalsed töövahendid aja planeerimiseks

Tegevuste olulisus

Kas teha kohe, hiljem või saab teha keegi teine?
Ajaraiskajaid on rohkem kui arvata võis
Tehnikad, mis aitavad eristada olulist ebaolulisest

Kriitilised tegevused, mis ei tule kergelt

Ütle “ei” pigem rohkem kui vähem
Delegeeri, sest kiirustav ja rabelev juht ei ole eeskuju

Kuidas asjad tehtud saavad?

Kuidas vältida edasilükkamist?
Hinda ausalt oma enesedistsipliini
Võimalused enda energiataseme tõstmiseks
Keskendumine ja tähelepanu koondamine
Milline keskkond toetab kõige enam?

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani täitmine

Koolituse vorm

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded, küsimustik, rollimängud koos analüüsi ja tagasisidestamisega, elulistel näidetel põhinevad arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Siim Sarapuu