Kootsingu eelised

– See on individuaalne – coach aitab luua selgust, aitab mõista paremini iseennast ja teisi. Aitab näha uut perspektiivi. Aitab seisakutest üle saada, kõrvaldada takistused ja sisemised segajad.

– Coaching on sobiv viis oma mugavustsoonist välja tulemiseks. Mugavustsoon on see, mis peatab arengu.

– Coach kui partner, alati kliendi huve silmas pidades, toetab protsessi, kus klient ise töötab oma probleemide lahendamise, mõtlemise ja mõtestamise kallal.

– Coaching on nagu dieet. Selleks, et tulemusi saada, tuleb ise tööd teha, distsipliini hoida, teadvustades endale milleks midagi tehakse.

– Coach on kliendi jaoks olemas ja klient on see, kes areneb, õpib ja saab tulemusi. Coach on kliendi jaoks selleks, et õigel ajal toetada, tagasisidet anda ja motiveerida.

 

 MIKS EELISTAVAD JUHID KOOTSINGUT TEISTELE ARENGUMEETODITELE?

Lühidalt sellepärast, et see annab tulemusi. Personaalne coaching lähtub juhi isiklikest arenguvajadustest ning on suunatud juhi oskuste ja võimete arendamisele tema isiksusele kõige sobivamal viisil. Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2015. a. näitas, et coachingu praktikat kasutatakse 35 % Eesti organisatsioonides.

2016. a. Coach Federation ühingu poolt läbiviidud uuring näitab, et kootsingu kliendid on enamasti keskastme juhid (29%) ning tippjuhid (23%).