Kuidas olla liider ja mitte kõigest juht?

Hea juht eristub keskpärasest juhist liidrivõimete kasutamise oskusega, kombineerides neid omavahel erinevates situatsioonides. Millised on need omadused, mis on edukuse aluseks järgmistel kümnenditel?

Euroopa juhtivad eksperdid Rob Goffee ja Gareth Jones on uurinud liidri võimeid rohkem kui 30 aasta vältel.Selle tulemusena kirjeldasid nad 4 liidritele iseloomulikku omadust:

– Iseenda nõrkuste valikuline väljanäitamine (nõrkuste, mitte vigade). See loob usaldust ning suurendab töötaja pühendumist tööle;
– Toetumine oma intuitsioonile. Sellistel liidritel on hea „situatsiooni tajumise omadus“- nad tajuvad, mis toimub, ilma et keegi oleks neile seda ütelnud. Nad oskavad oma tegusid õigesti ajastada;
– Juhtimine läbi empaatiavõime. See tähendab, et liider pakub inimestele seda, mida nad vajavad, mitte seda, mida nad tahavad. Empaatiavõimega liider hoolib inimestest ja nende tööst, ta on aus ja räägib oma inimestega otse ja avatult;
– Oskus ära kasutada oma erilisust. Eriline liider oskab välja paista, elevust ja huvi tekitada ning sellest kasu lõigata.  

Eestis alustasid Invicta tipptreenerid Goffee ja Jones uuringute tulemuste rakendamist 15 aastat tagasi. Koos loodi „Liidri võimete mudel“, kus kirjeldati 7 kompetentsi:

– Visionaarsus. Visionaarne liider kujundab ettevõtte tulevikuseisundist veenva ja kaasakutsuva kujutluspildi, mis nakatab ja vaimustab tema järgijaid;
– Energilisus ja initsiatiivikus. Liider, kes on väsimatu oma eesmärkide poole liikumisel, tall meeldib olla tegevuses ja asju korda saata;
– Strateegilist suuna taju kasutades kujundab ta organisatsioonile reaalsusel põhineva visiooni. Ta loob strateegiliste sammude silla tänasest päevast visiooniseisundini ja inspireerib oma järgijaid seda ellu viima;
– Iseenda nõrkuste valikuline demonstreerimine. Inimlik liider on nagu meiegi- „ainult“ inimene. Ta julgeb öelda, et ei tea kõikide küsimuste vastuseid ja küsib nõu.;
– Sotsiaalne taju. Sotsiaalselt tundlik liider ei kuula, vaid kuuleb. Ta ei vaata, vaid näeb. Ta omab suurt hulka informatsiooni ja oskab sellest „pildi“ kokku panna;
– Iseenda erilisuse taju ja selle kasutamine. Eriline liider oskab välja paista. Ta jääb meelde ja tema erilisusest räägitakse. Ta julgeb teistest erineda;
– Empaatiline kindlameelsus- anda teistele seda, mida nad vajavad, mitte seda, mida nad tahavad. Ta suunab oma inimesed oma potentsiaali avastama, õppima oma vigadest ja leidma oma teed. Ta usub endasse ja oma eesmärki.

Need omadused teevad Sinust liidri, selle sajandi võitja. Liidri, kes annab tööle uue tähenduse, kes loob läbipaistvaid ja ausaid suhteid ning on avatud uuendustele ja muudatustele.
Küsimus on, millised liidrivõimed on Sulle omased ja kuidas need on aidanud Sul edu saavutada. Milliseid võimeid peaksid oma edukuse aluseks ja eelduseks endas arendama?

Meie uues liidrivõimete arendamise programmis saad teadlikuks oma isiklikest liidrivõimetest ning õpid neid ka rakendama. Vaata lisainfot ja registreeru SIIN.