Kuidas teha muudatused oma organisatsioonis kõigile positiivseks elamuseks?

Pidevalt arenevas väliskeskkonnas on ümberkorralduste vältimine pea võimatu, kuna järjest olulisemaks konkurentsis püsimise eelduseks on kiire kohanemisvõime ja ise muudatustega edu saavutamine. Seega tuleb oma organisatsioonis aeg-ajalt muudatusi läbi viia. Motiivid võivad olla erinevad – olgu need ümberkorraldused ettevõtte struktuuris, äriprotsessis, tehnoloogiates, töökorralduses või muus.

Üheks enamlevinud takistuseks muudatuste läbiviimisel on töötajate vastuseis. Kui muudatus on peale sunnitud ja toimub ette hoiatamata, on sageli inimeste suhtumine ümberkorraldustesse negatiivne. Muudatustest peab töötajaid teavitama võimalikult vara, kuna just teadmatus on see, mis töötajates kahtlusi ja hirmu tekitab.

Muudatuste eduka elluviimise üks olulisemaid osasid on läbimõeldud kommunikatsiooniplaan, kus tuleb leida vastused järgnevatele küsimustele:

  • keda täpselt informeerida?
  • milline on nende motivatsioon?
  • mis takistused võivad ette tulla?
  • milline on kasu erinevatele osapooltele?
  • mis on eesmärk neile rääkimisel?
  • mida öelda erinevatele gruppidele?
  • kuidas plaanitakse sõnumeid edastada?
  • millal algab sõnumite edastamine?
  • kes hakkab sõnumeid edastama?

Muudatuste juhtimine algab juhist endast! Kui ta ise usub ümberkorralduste vajalikkusesse ning näitab seda välja ka oma käitumises ja sõnades, siis suhtub terve meeskond sellesse protsessi positiivselt. Muudatuste elluviimisesse võiks kaasata kogu tiimi. Nii nagu juht saavutab tulemusi oma töötajate kaudu, viib ta ka ümberkorraldused ellu läbi teiste inimeste. Koostöö on edu võti!

On Sul lähitulevikus oma organisatsioonis vajadus ümberkorraldusteks? Tule koolitusele „Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis“ (12.-13. juuni), kust saad teadmised ja praktilised oskused muudatuste juhtimiseks.