Kvalifikatsioonikoolitus eestvedamises ja juhtimises

Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisprogramm esmakordselt Eestis!

Kvalifikatsioonikoolitus juhtidele on akrediteeritud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt.

Koolitusprogrammi loojaks on Suurbritannia koolitusfirma ST*R LearningInvicta omab litsentsi programmi läbiviimiseks. Koolitajateks on Invicta treenerid, kes on läbinud ILM’i poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop”i.

Kvalifikatsioonikoolituse programm vastab rahvusvaheliste kutsestandarditele ja sellele rakendatakse sõltumatut hindamissüsteemi. Koolitusel on kindel väärtus kandideerides rahvusvahelistes organisatsioonides juhtivatele ametikohtadele, samuti juhikarjääri edendamisel oma organisatsioonis.

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on juhi vastutus ning kes suhtuvad oma juhi- ja liidrioskuste arendamisse tõsiselt. Antud programmis saab oluliste juhtimisteemadega tegeleda suurema põhjalikkusega kui lühiajalistel täiendkoolitustel.

Koolitus aitab meeskonnajuhtidel areneda järgmisele tasemele ning annab oskused, kuidas inimesi juhtida läbi organisatsioonis toimuvate muudatuste ja arengu.

 

Kasu inimesele

 • Omandad juhtimise võtmeoskused ja õpid neid juhina rakendama
 • Lood meeskonna kaasamiseks ja motiveerimiseks oma isikliku eestvedamise võimekuse;
 • Õpid enesekindlalt ja tulemuslikult suhteid juhtima;
 • Arendad endas juhtimise ja eestvedamise oskusi, kasutades oma teadmisi, väärtusi ja motivatsiooni.

 

Kasu organisatsioonile

 • Tulemuslikud ja enesekindlad esmatasandijuhid
 • Paremad suhted ja kommunikatsioon meeskondades
 • Tõendatud oskused – Uued oskused saavad organisatsiooni igapäevaelus rakendatud (Koolituse praktilistes töödes näitavad osalejad, kuidas nad omandatud oskusi oma organisatsioonis rakendavad).

WEBINARID:

∴ 18.01 “Miks tasub juhioskusi arendada pikaajalises programmis?”

Digimaailm
Webinaril arutleme, miks tasub juhil osaleda pikaajalistes juhtimisprogrammides ja jagame informatsiooni Invicta uuest juhtide kvalifikatsioonikoolitusest.  
Webinari esineja on Urmo Vallner, kellel on juhtimisalast töökogemust üle 20 aasta. Vestlust juhib Invicta OÜ tegevjuht ja juhtide koots Kadri Arula. 

Vaata webinari järele (30 min) 

 

 

∴ 24.01 Kuidas olla tõhus eestvedaja ja luua parim meeskond?

noor juht

Webinaril jagame informatsiooni kvalifikatsioonikoolituse teemadest, õppemeetoditest ning koolitajatest.
Lisaks saad webinarilt nippe, kuidas olla edukas liider, kujundada isiklik eestvedamise stiil ning moodustada tulemuslik meeskond.
Webinari esinejad on Lilian Saage (Sündmuste Looja OÜ juhataja) ja Jüri Kriisemann (Tallinna Teletorn SA juhataja). Vestlust juhib Kadri Arula (Invicta OÜ tegevjuht ja juhtide koots).

Vaata webinari järele (35 min) 

 

 

∴ 01.02 “Milliseid tehnikaid kasutada probleemide lahendamisel ja otsustamisel?”

Juht tootmisettevõttes Digimaailm

Webinaril räägime lähemalt kvalifikatsioonikoolituse praktilistest kodutöödest – kui palju peab osaleja neisse ajaliselt panustama ning milline on hindamissüsteem. Lisaks jagame Sulle probleemide lahendamise ja otsustamise tehnikaid. Ääretult kasulik informatsioon juhile!
Webinari esineja on OY Nefab AB (Soome) tegevjuht Erkki Susi. Vestlust juhib Invicta OÜ tegevjuht ja juhtide koots Kadri Arula.

Vaata webinari järele (30 min) 

 

 

 

∴ 08.02 “Miks me armastame innovatsiooni ja vihkame muudatusi? On neil vahet?”

noor juht Digimaailm

Webinaril räägime lähemalt kvalifikatsioonikoolituse rahvusvahelisest väärtusest ja sellest, kuidas lõputunnistus Sinu juhikarjääri edendada aitab. Samuti arutleme, mis vahe on innovatsioonil ja muudatusel ning miks on need organisatsiooni ellujäämiseks vajalikud.
Webinari esineja on Bigbank AS Eesti maajuht Andrus Kuus. Vestlust juhib Invicta OÜ tegevjuht ja juhtide koots Kadri Arula.

Vaata webinari järele (30 min) 

Programm

Programm koosneb neljast moodulist (kokku 6 päeva + kodutööd)

Tutvu moodulitega SIIN

Moodulite vahele jäävad hinnatavad kodutööd. Osalejatel on võimalik küsida nõu ja soovi korral leppida kokku personaalseid kohtumisi praktikust treeneriga.

PS! Võimalik on osaleda ka üksikutes moodulites!

  Kuupäevad

Teemad

Kellaajad Kestus
Treener
Päev 1 Sissejuhatus ja registreerimine   1,5 h  
Päev 1 Tulemusliku meeskonna moodustamine 10.00 – 17.15 1 päev Jüri Kriisemann
Päev 2 Probleemide lahendamine ja otsustamine 1.osa 10.00 – 17.15 1 päev Urmo Vallner
Päev 3 Probleemide lahendamine ja otsustamine 2.osa
10.00 – 17.15 1 päev Urmo Vallner
Päev 4 Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis 1. osa 10.00 – 17.15 1 päev Andrus Kuus
Päev 5 Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis 2. osa 10.00 – 17.15 1 päev Andrus Kuus
Päev 6 9. oktoober Eestvedamine 10.00 – 17.15 1 päev Lilian Saage

Treenerid

Programmi viivad läbi Invicta treenerid, kes on läbinud ILM’i poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop koolituse.

Programmi treenerid:

Finantsanalüüs

Urmo Vallner

Lilian Saage

Lilian Saage

 

Jüri Kriisemann

Andrus Kuus

Hindamine

Kõiki kodutöid (praktilisi ülesandeid) hinnatakse. Esimese hindamise viib läbi Invicta OÜ treener. Lõplik hindamine toimub välishindaja poolt (ILM), kes kinnitab või tühistab hindamise. 

Iga teema puhul kulub iseseisvasse töösse panustamiseks 2-4 tundi. Eraldi eksameid ei ole. Iga mooduli osas tuleb saavutada 50 % punktidest. Ebaõnnestumise korral on võimalik sooritust korrata üks kord. Korduval ebaõnnestumisel tuleb programmi korrata.

Hindamiseks rakendatakse ühte järgmistest viisidest: ülevaated, lühivastustega küsimustikud töötoa lõpus, tööpõhised ülesanded, päevik praktilise rakendamise kohta, õppimise logiraamat, ettekanded, isiklikud arengukavad, konsultatsiooni raportid. Käesoleva programmi moodulites on valdavaks tööpõhised ülesanded, kus omandatud teoreetiline osale tuleb leida praktiline rakendus oma organisatsioonis. Töö mahuks on 800-1500 sõna.

Koolituse tulemuste hindamine on integreeritud programmi sisse moodulite vahelise kodutööna. Iga praktilise ülesande andmisel teavitatakse selle ülesande hindamise tingimustest (eesmärk, hindamise kriteeriumid, õpiväljundid, mida hinnatakse, esitamise tähtaeg). Praktiliste ülesannete esitamise tähtajad antakse osalejatele teada koos koolituse kavaga. Iga praktilise ülesande andmisel tutvustatakse selle hindamise tingimusi (eesmärk, hindamise kriteeriumid, õpiväljundid, mida hinnatakse, esitamise tähtaeg). Täpsema info saab inimene koolituse moodulis.

 

Hindamise tulemused. Võimalik on saada kolm tulemust:

 • Sooritatud
 • Ebaõnnestunud
 • Ei lõpetanud

 

Iga mooduli praktilise ülesande tegemisel tuleb punktide summaks saada 50 % maksimumpunktide summast.

Kõik praktilised tööd tuleb esitada inglise keelesTööde esitamisel tuleb lähtuda korrektsest tekstitöötluse põhimõtetest.

 

Programmi tase vastab Ühendkuningriikide kutsestandardite süsteemis 3. tasemele (EL-i tase 4), mis vastab akadeemiliste standardite osas ülikooli sisseastumise tasemele.

Tunnistus

Programmi edukas lõpetanu saab ILM-i poolt kinnitatud algastme tunnistuse (Award, tase 3).

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda sissejuhatavas sessioonis, kõigis moodulites ja sooritada nõutud iseseisvad tööd, mida hinnatakse ja millele antakse tagasisidet.

Toimumise koht ja maksumus

Koht: Hotel Kreutzwald Tallinn (Endla 23)

Maksumus: 1780 EUR + km

Registreeru programmi:

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Lisainfo

  Institute of Leadership & Management (ILM) väljastab juhtide kvalifikatsioone neljal tasemel:

  • baasoskused uutele juhtidele (2. tase),
  • juhtimise põhioskused (3. tase),
  • keskastmejuhtide oskused (5. tase),
  • tippjuhtide oskused (7. tase)

   

  ILM’i juhtimise kvalifikatsioonikoolituste raames on võimalik valida erinevaid õppimise mahte:

  • Algastme tunnistus (1-2 AP)– 4-5 päeva õpet + samas mahus iseseisvat tööd.
  • Keskastme tunnistus (13-36 AP)– 10-12 päeva õpet+ samas mahus iseseisvat tööd.
  • Diplom (27 või enam AP)– 20-24 päeva õpet klassiruumis + sama palju iseseisvat tööd.

   Üks ainepunkt eeldab 10 tundi õppetööd.

   

  Rohkem infot ILM’i kohta leiad SIIT