Liidrivõimete programm sügisel 2018!

Millised liidrivõimed toovad juhile edu?

Euroopa juhtivad eksperdid Rob Goffee ja Gareth Jones on uurinud liidreid ajaloos ja tänapäeval rohkem kui 30 aasta vältel. Eestis alustasid Invicta tipptreenerid nende uuringute tulemuste kontrollimist ja rakendamist 15 aastat tagasi. Selle tulemusena sündis unikaalne „Liidri võimete mudel“, mis aitab liidri võimeid mõista, neid individuaalselt analüüsida ja nende põhjal arengut planeerida. 

 

Mida kujutab endast 360º tagasiside meetod?

Mis on juhtide kootsing (coaching)?

 

Programmi tulemusena on osaleja:

  • teadvustanud, millised liidrivõimed tagavad edu juhtimises
  • teadlik, miks on vajalik liidrivõimete teadlik arendamine
  • teadlik oma liidrivõimetest ja võimalustest neid arendada
  • koostanud Isikliku Arenguplaani liidrivõimete arendamiseks

 

Koolituspäeva programm lähtub järgnevast liidri võimete mudelist:

Koolituspäeva programm:

Sissejuhatus

Eesmärkide seadmine koolituseks.  

Tutvumine liidri võime “erilisuse” kaudu.

Liidri teooriad ja liidri võimete mudel

Visionaarsus  

Visionaarsuse olemus ja avaldumine.

Visionaarsuse allikad – unistused ja nende vormimine.

Harjutus: Meie unistused.

Iseenda, kogukonna, ettevõtte ja ühiskonna visioon.

Kokkuvõte – kuidas arendada?

 

Autoriteetsus

Autoriteetsuse olemus.

Autoriteetsuse tekkimise allikad.

Eneseanalüüs: minu autoriteetsus.

Autoriteetsus ja erilisus.

Sotsiaalne taju

Tunne ennast. Sotsiaalne taju ja intuitsioon.

Enesetundmaõppimise harjutus – kui hea taju mul on?

Sotsiaalset taju praktiseerimine.

Energilisus ja initsiatiivikus

Mis on mis? Terminid ja olemus.

Energilisuse arendamise strateegiad – kuidas hoida ja tõsta energilisuse taset.

Initsiatiivikuse arendamine.

Energilisuse arendamise tehnikad.

 

Iseenda nõrkuste valikuline demonstreerimine

Juhi inimlikkus – tema tunded, võime lubada teha vigu ja vigadest õppimine.

Harjutus nõrkuste märkamise kohta.

Empaatiline kindlameelsus

Empaatilise kindlameelduse olemus.

Inimeste mõistmine ja nende potentsiaali rakendamine parimal viisil.  

Millised on sinu ja sinu inimeste tõelised anded.

Strateegilise suuna taju  ja kuidas liidri mudelist  saadut ellu viia  

Allikad strateegilise suuna mõistmiseks oma tegevusvaldkonnas.

Milline strateegia valida oma liidrivõimete arendamiseks?

Kokkuvõte

Kokkuvõtted

Minu arengukava

 

Toimumise aeg:

tellimisel alates sügisest 2018

 


Küsi lisainfot programmi kohta SIIT