Maret Aarla-Kask – Tsiviilisikute liikumine kriisi ja sõjaolukorras ning selle mõju riigkaitseliste üksuste tegevusvabadusele