Strateegiapäev 31.05.2017 Hilton Tallinn Park

“Juht aastal 2030. Inimlik või efektiivne?”

 

Üha kiirenevas tempos liikuva ja muutuva maailma selge sõnum on: vana rada mööda enam käia ei saa. Sellega, mis tõi edu eile,  täna tuleviku jalgratast ei leiuta.
Iga päev loeme meediast arvamusi ja arutelusid erinevate põlvkondade erinevustest ja väljakutsetest, nende erinevuste kasutamisest nii äris kui  kogu Eesti eduks.
Kuidas juhtida põlvkonda, kelle jaoks rikkuse teenimine ei ole enam peamine? Kuidas nad Sinu ettevõttes ennast teostada saavad ja kuidas nendega koos uut väärtust luua?
Tööandjate konverentsil räägiti, et uue põlvkonna juhtide ülesanne on anda tööle tähendus. Juht peab looma narratiivi ja viima inspireerivalt äristrateegia oma töötajateni.
President Kersti Kaljulaid kinnitab oma ütlemisega käimasolevaid muutusi: „Sellel sajandil jäävad võitjaks need, kes eesootavaid muudatusi kõige kiiremini tajuvad ja nendega kohaneda suudavad. Me oleme murrangute keskel, kus ühel ja samal ajal tuleb elada endises maailmas, kuid samal ajal ka uuenevas maailmas.”
Tänastel juhtidel tuleb arendada liidrile omaseid kompetentse, mis on muutunud teadmistepõhisest võimetepõhiseks. Juhilt oodatakse senisest suuremat töötaja väärtustamist, kaasamist, innustamist ja inspireerimist, tema arengu toetamist ja avatud suhtlemist. Juhi edukuse aluseks ja eelduseks on liidrivõimed. Liidrid on inimesed, kes omavad visiooni sellest, kuidas muuta paremaks maailma, riiki või ettevõtet. Nad otsivad alati parimaid võimalusi, tekitavad energiat ja annavad teiste inimeste tegevustele suuna.
Euroopa juhtivad eksperdid Rob Goffee ja Gareth Jones on uurinud liidreid ajaloos ja tänapäeval rohkem kui 30 aasta vältel. Eestis alustasid Invicta tipptreenerid nende uuringute tulemuste kontrollimist ja rakendamist 15 aastat tagasi. Selle tulemusena sündis unikaalne „Liidri võimete mudel“, mis aitab liidri võimeid mõista, neid individuaalselt analüüsida ja nende põhjal arengut planeerida.
Milline on juht aastal 2030, millised on tema võimed ja kui suurt edu ta luua võib ? Sellest räägivad juhid ise 31. mail toimuval strateegipäeval „Juht aastal 2030. Inimlik või efektiivne?“.
Strateegiapäeval  räägivad erinevate valdkondade tunnustatud tippjuhid ja Invicta juhtimistreenerid liidrivõimetest: mis on neile edu toonud ja milliseid õppetunde on nad kogenud. Avatud aruteludes uuritakse, milliste liidrivõimetega juhid on tulevikus edukad. Tegeleme praktiliste harjutustega, kus hindame enda liidrivõimete taset, kaardistame isiklikud liidrivõimed ja saame kompassi edasiseks.

 

Tule osalema, loome koos tulevikku!
Kadri Arula, Mihkel Pärjamäe