Invicta liidrivõimete mudel

Euroopa juhtivad eksperdid Rob Goffee ja Gareth Jones on uurinud liidreid ajaloos ja tänapäeval rohkem kui 30 aasta vältel. Eestis alustasid Invicta tipptreenerid nende uuringute tulemuste kontrollimist ja rakendamist 15 aastat tagasi. Selle tulemusena sündis unikaalne „Liidri võimete mudel“, kus kirjeldati 7 kompetentsi. Need omadused teevad Sinust liidri, selle sajandi võitja. Liidri, kes annab tööle uue tähenduse, kes loob läbipaistvaid ja ausaid suhteid ning on avatud uuendustele ja muudatustele.
Millised liidrivõimed on Sulle omased ja kuidas need on aidanud Sul edu saavutada? Milliseid võimeid peaksid oma edukuse aluseks ja eelduseks endas arendama?

  • Visionaarsus

Visionaarne liider kujundab ettevõtte tulevikuseisundist veenva ja kaasakutsuva kujutluspildi, mis nakatab ja vaimustab tema järgijaid.

 

  • Energilisus ja initsiatiivikus

Liider, kes on väsimatu oma eesmärkide poole liikumisel, talle meeldib olla tegevuses ja asju korda saata. Tema silmad säravad ja tema energia on nakatav.

 

  • Strateegilise suuna taju 

Kasutades strateegilist suuna taju kujundab ta reaalse tee visiooni saavutamiseks. Ta loob strateegiliste sammude silla tänasest päevast visiooniseisundini ja inspireerib oma järgijaid seda ellu viima.

 

  • Iseenda nõrkuste valikuline demonstreerimine 

Inimlik liider on nagu meiegi- „ainult“ inimene. Ta ei püüa olla raudmees, ilma tunnete ja puudusteta ja ta julgeb seda ka tunnistada. Inimlik liider julgeb õelda, et ta ei tea kõikide küsimuste vastuseid ja küsib nõu. Kui vaja, küsib inimlik liider abi, sest ta tunnistab, et ei oska teha kõiki asju. Ta räägib vahel mõnest oma ebaõnnestumisest või äpardusest.

 

  • Sotsiaalne taju

Sotsiaalselt tundlik liider on tähelepanelik. Ta ei kuula, vaid kuuleb. Ta ei vaata, vaid näeb. Ta omab suurt hulka informatsiooni ja oskab sellest „pildi“ kokku panna. Ta oskab "lugeda ridade vahelt", tajuda väljanäitamata emotsioone ja kuulda väljaütlemata mõtteid. Ta tajub, kas ja kuidas suhted toimivad. Ta ei usu ainult oma "kõhutunnet" vaid kontrollib selle paikapidavust tegelikkuses.

 

  •  Iseenda erilisuse taju ja selle kasutamine

Eriline liider oskab välja paista. Ta jääb meelde ja teda on lihtne kirjelduses ära tunda - vahel piisab selleks ainult mõnest märksõnast nagu "punane pea" või "põrisev R". Tema erilisusest räägitakse. Ta ei käitu alati ootuspäraselt ja oskab sellega tekitada elevust, äratada huvi või tekitada pingevaba õhkkond. Tal on hea huumorimeel ja ta oskab nalja visata ka oma eripärade üle.

 

  • Empaatiline kindlameelsus

Empaatiliselt kindlameelne liider hoolib inimestest ja näitab seda ka välja. Ta ei lase oma inimestel jääda "loorberitele puhkama" vaid suunab neid avastama oma potentsiaali, õppima oma vigadest ja leidma oma teed. Ja selleks oskab ta alati valida parima viisi, leides tasakaalu inimese ja eesmärgi vahel. Empaatiliselt kindlameelne liider on aus oma inimestega, ta räägib nendega otse ja avatult. Ta usub endasse ja oma eesmärki ning selgitab oma seisukohti survet avaldamata, kuid mõjusalt.