Täname kõiki oma kliente, koolitajaid, konsultante ja kootse koostöö ja usalduse eest!

Pean 2016. aastat koostööaastaks. Koostöö on Invicta vereringesse sisse kirjutatud, kuna oleme kaasaegne võrgustikorganisatsioon ja meie koostööpartneriteks on kõik meie koolitajad, konsultandid ja kootsid. Möödunud aastal täienesid meie read koolitajatest koostööpartnerite osas. Ladusa koostöö tagab pidev kommunikatsioon, kaasamine ja motiveerivad väljakutsed.

Rõõmu tundsime sellel aastal koostööst konkurentidega riigihangete raames, mis osutus äärmiselt värskendavaks ja rikastavaks kogemuseks. Koostöö toimis tänu usaldusele ning võrdse panustamise põhimõtete järgimisele.

Samavõrd oluliseks pean koostöösuhteid firma sees – kõik see, kuidas toimivad suhted meeskonnas kanduvad kliendisuhetesse ja klientide rahulolusse meie teenustega.  Olen väga tänulik meie meeskonnale, kes on teinud head tööd ja meie klientidele, kes on meid usaldanud koolitama nende kõige väärtuslikumat vara, so nende töötajaid.

Tulemuslikesse koostöösuhetesse tuleb panustada kõige enam aega, aga ka usaldust, avatust, olulised on sarnased väärtushinnangud. Mul on hea meel tõdeda, et seni oleme saanud sellist koostööd kogeda. Kõik koostööpartnerid on meile olulised, nii kliendid kui töötajad, olete meie õpetajad ja teenäitajad. Uuel aastal soovime veelgi enam panustada koostöösse, seda kõigil suundadel, muuta see suhtumise küsimuseks. Soovin teile kõigile edukat uut koostööaastat!

 

Kadri Arula

FCG Invicta OÜ tegevjuht