Maret Ahonen

    Maret Ahonen

   Osalejate tagasiside

 

Huvitavad lähenemised, põnevad rühmatööd, palju praktilisi teadmisi ja oskusi

• Maret oli väga positiivne, õpetused olid siirad, julgustavad ja innustavad

• Väga elav ja kaasakiskuv, sain väga palju teadmisi ja julgust oma töös rakendamiseks

• Hästi ülesehitatud koolitus, hoidis pidevalt huvi üleval

Kompetentsivaldkond

  • meeskonnatöö ja koostööoskused
  • suhtlemisoskused
  • esinemisoskused
  • organisatsioonikultuur ja sisekommunikatsioon

 

Töökogemus 

Tartu Ülikool – Ideelabori juht

Tartu Ülikool – majandusteaduskonna juhtimise lektor

Maintain OÜ – omanik ja koolitaja

Rahvusvahelise konsultatsioonifirma ISR – kaastöötaja

 

Invictaga aastast 2005.

 

Haridus

Tartu Ülikool – majandusteaduskonna doktorant

Tartu Ülikool – ärijuhtimine, magister 

Tartu Ülikool – inglise keele filoloog ja õpetaja

 

Täiendkoolitus

Master Trainer Workshop- ST*R Learning, Roger Stent

Õpetamine multikultuurses auditooriumis 

Eesti Juhtimikvaliteedi Auhinna assessor 

NLP Master Practitioner Sugestiivõppe meetod võõrkeele õpetamisel

 

Maret viib koolitusi läbi ka inglise keeles.