Vallo Koppel

    Vallo Koppel Invicta

   

Kompetentsivaldkond

  • meeskonna juhtimine
  • meeskonna arendamine
  • motivatsioon ja motiveerimine
  • tunnustamine ja tagasiside andmine
  • muutuste juhtimine
  • ajajuhtimine
  • arenguvestlused
  • värbamine ja valik
  • konfliktide lahendamine
  • organisatsioonikultuur ja väärtused

 

Töökogemus

Politsei ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur – prefekt

Politsei ja Piirivalveameti Ida prefektuur – prefekt

Politsei ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur- kriminaalbüroo juht

Riigiprokuratuuri süüdistusosakond– prokuröri abi

Lõuna Politseiprefektuuri kriminaalosakond– narkokuritegude talituse komissar

 

Invictaga aastast 2016 september.

 

Haridus

Tartu Ülikool- õigusteaduse magistrikraad

Eesti Riigikaitse Akadeemia- kohtueelne uurimine

 

Täiendkoolitus

Juhtimiskonverents- Pärnu Konverentsid

Teadlikkus enesejuhtimises- HR Consulting OÕ

Juhtimismustrite testimine ja tagasiside- EJ Konsultatsioonid OÜ

Strateegiline juhtimine- Praxise Akadeemia

Motivatsioon- FCG Invicta OÜ

Konfliktide lahendamise oskused- FCG Invicta OÜ

Arenguvestlus- Äripäeva Koolituse AS