Meie koostööpartnerid

 

ROGER STENT

Kompetentsivaldkond inimeste juhtimine, strateegiline juhtimine,  muutuste juhtimine, läbirääkimised, coaching, mentorlus

Haridus ja töökogemus Roger on rahvusvaheliselt tunnustatud juhtide coach, mentor ja juhtimistreener, kellel on üle 20 aastane töökogemus juhina era- ja avalikust sektorist. Rogeril on OPM-i (Office of Public Management) diplom erialalt “Executive Coaching and Leadership Mentoring”. Ta on ka liige coach’ide ühingus. Täna on Roger direktor ja juhtivtreener oma ettevõttes ST*R Learning Ltd.

 

 

ANNEMARIE STEEN

Kompetentsivaldkond loominguline juhtimine

Haridus ja töökogemus Annemarie arendab juhte Hollandis, Belgias, Singapuris, USA-s, Türgis ja Eestis.  Invictaga teeb ta koostööd alates 2014. aastast. Annemariel on magistrikraad meediauuringutes. Ta on tunnustatud arvamusliider mängulise ja loomingulise juhtimise teemadel, kes on esinenud TEDxTallaghtil Dublinis, teeb koostööd THNK-iga (School of Creative Leadership Amsterdamis) ja Stanfordi Ülikooliga. Professionaalset koolitamise, juhtide ja meeskondade arendamise ning treenimise kogemust on tal enam kui 15 aastat.  Annemarie koolitab inglise keeles.

KAIJA TEEMÄGI

Kompetentsivaldkond: kaugtöö rakendamine praktikas, inimeste ja protsesside juhtimine, tööandja bränding

Haridus ja töökogemus: Kaijal on ärikorralduse ja personalijuhtimise bakalaureusekraad Audentese Ülikoolist ning magistrikraad Tallinna Ülikoolist andragoogika erialalt. Samuti on ta läbinud mitmeid täiendkursusi, sh on Kaija Academy of Executive Coaching Ltd poolt diplomeeritud juhtide koots. Kaijal on personalijuhi töökogemust üle 10 aasta. Ta on esinenud konverentsidel ja koolituspäevadel ning kirjutanud mitmeid artikleid kaugtöö teemal. Hetkel töötab Kaija Elisa Eesti AS personalijuhina. 

 

MARGUS ALVISTE

Kompetentsivaldkond Strateegiline juhtimine; muutuste juhtimine; teeninduse juhtimine; meeskonna- ja koostöö teemad. Sisekommunikatsioon; avalik esinemine; isiksuse areng; enesejuhtimine; koolitaja koolitus; turundus; müük ja teenindus. Loovad meetodid probleemide lahendamisel.

Haridus ja töökogemus Margus on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika ja füüsika teaduskonna pedagoogi kutsega ja õppinud TÜ andragoogika magistrantuuris. Töötanud kesk- ja tippjuhina erinevates organisatsioonides. Tal on 15-aastane konsultandi ja koolitajatöö kogemus ning esinenud mitmetel konverentsidel ja seminaridel, osalenud juhtimiskultuuri ja -kvaliteedi edendamise ning täiskasvanuõppega seotud projektides.

 

HELLE KAHRO

Kompetentsivaldkond Suhtlemistreeningud; enesekehtestamine; probleemi- ja konfliktilahendus; eneseregulatsioon ja stressi juhtimine; aja juhtimine; kliendisuhtlus; müügi- ja teeninduspsühholoogia.

Haridus ja töökogemus Helle on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi filoloogia teaduskonna omandanud filoloogi kutse. 1997-1999 omandas ta Erickson University International NLP Master–Practitioner kraadi.  Helle on ennast täiendanud psühhoteraapias (Kanada Ericksoni Ülikooli 3-aastane programm), läbinud mitmeid täiendkursusi, sh. NLP, projektijuhtimine, koolitaja koolitus, Marshall Rosenbergi vägivallatu suhtlemine. Koolitajana töökogemust üle 10-ne aasta.

 

HILLE LUHT-PIHELGAS

Kompetentsivaldkond Organisatsiooni eesmärkide püstitamine ja seostamine järgnevate tasanditega ning lähtudes sellest efektiivsete protsesside ülesehitamine/ häälestamine; inimeste juhtimine; arengu- ja koostöövestlused; läbirääkimised; müük ja teenindus.

Haridus ja töökogemus Hille on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Hillel on hea juhitöö kogemus erinevatest organisatsioonidest ja erinevatel juhitasanditel töötamisest.  Täiendanud end erinevatel kursustel nii kodumaiste kui ka välisspetsialistide käe all. Hille on FranklinCovey Company sertifitseeritud konsultant Eestis; käitumisstiilide uurimise, tõlgendamise ja kohandamisega tegeleva DISC®-metoodika sertifitseeritud treener, millele 2010a. lõpus lisandus DISC® metoodikale tuginev täiesti uue toote sertifikatsioon – 363° for Leaders – feedback with 3 Personalized Strategies for Development.

 

 

TIIT VALM

Kompetentsivaldkond strateegiline juhtimine,  muutuste juhtimine, organisatsiooni/struktuuriüksuse juhtimine liitunud organisatsioonis, organisatsioonide ühendamine, organisatsioonikultuur, koostöö ja meeskonnatööoskused; inimeste juhtimine, projektijuhtimine, läbirääkimistehnikad, organisatsiooni äriprotsesside juhtimine, edukas koostöö maatriksstruktuuris, DiSC profiilid ja tagasiside; coaching projektijuhtidele (individuaalne)

Haridus ja töökogemus Tiit on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainsenerina. Ta on osalenud mitmetel täiendkoolitustel, sh. omandanud DiSC sertifikaadi, konsultandi 5. taseme kutse ja täiskasvanute koolitaja kutse (tase 7). Tiidul on magistrikraad ka Tartu Ülikoolist ärijuhtimise erialalt. Ta on olnud  juhatuse esimees Baltic Computer Systems´is, nõukogu liige Frens AS-s, juhataja Audentes Ariko AS-s. Invictaga teeb Tiit koostööd alates 1994. aastast.