Meie koostööpartnerid

 

KAIJA TEEMÄGI

 

Kompetentsivaldkond: kaugtöö rakendamine praktikas, inimeste ja protsesside juhtimine, tööandja bränding

Haridus ja töökogemus: Kaijal on ärikorralduse ja personalijuhtimise bakalaureusekraad Audentese Ülikoolist ning magistrikraad Tallinna Ülikoolist andragoogika erialalt. Samuti on ta läbinud mitmeid täiendkursusi, sh on Kaija Academy of Executive Coaching Ltd poolt diplomeeritud juhtide koots. Kaijal on personalijuhi töökogemust üle 10 aasta. Ta on esinenud konverentsidel ja koolituspäevadel ning kirjutanud mitmeid artikleid kaugtöö teemal. Hetkel töötab Kaija Elisa Eesti AS personalijuhina. 

 

URMAS KARILEET

Kompetentsivaldkond Aja juhtimine; protsessijuhtimine; kvaliteedijuhtimine ja avaliku sektori kvaliteedijuhtimine; keskkonnajuhtimine ning töötervishoiu, tööohutuse ja toiduohutuse juhtimine; tootlikkuse juhtimine; tulemusjuhtimine; integreeritud juhtimissüstemi loomine ja juurutamine.

Haridus ja töökogemus Urmas on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli energeetika teaduskonna ning omab EELK Usuteaduse Instituudi teoloogiamagistri kraadi. Töötanud juhataja ning tegevdirektori ametikohtadel. Praegu on Urmas OÜ Integre juhataja ning juhtimissüsteemide audiitor ja EELK Käsmu koguduse diakon. Invicta koostööpartner juhtimiskoolituste läbiviimisel aastast 2003.

 

MARGUS ALVISTE

Kompetentsivaldkond Strateegiline juhtimine; muutuste juhtimine; teeninduse juhtimine; meeskonna- ja koostöö teemad. Sisekommunikatsioon; avalik esinemine; isiksuse areng; enesejuhtimine; koolitaja koolitus; turundus; müük ja teenindus. Loovad meetodid probleemide lahendamisel.

Haridus ja töökogemus Margus on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika ja füüsika teaduskonna pedagoogi kutsega ja õppinud TÜ andragoogika magistrantuuris. Töötanud kesk- ja tippjuhina erinevates organisatsioonides. Tal on 15-aastane konsultandi ja koolitajatöö kogemus ning esinenud mitmetel konverentsidel ja seminaridel, osalenud juhtimiskultuuri ja -kvaliteedi edendamise ning täiskasvanuõppega seotud projektides.

 

IVAR LUKK

Kompetentsivaldkond Ettevõtte strateegia; organisatsioonide ühendamine; efektiivne juhtimine; motivatsioon; meeskonnatöö; juhtimine erinevates rahvuskultuurides; juhi tasakaalustatud areng; coaching; koolitusinvesteeringu tasuvuse mõõtmine (ROI).

Haridus ja töökogemus Ivar on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskonna ja London Business Schooli ärijuhtimise magistriõppeprogrammi.

Ta on lõpetanud 3-aastase transpersonaalse psühholoogia kursuse erakoolis Terviklik Mina ja Suurbritannias Cambridge´is omandanud litsentsi Edexel’i koolitusinvesteeringu tasuvuse mõõtmise metoodika kasutamiseks. Ivar on International Coach Federation´i poolt akrediteeritud 125 tunnise treeningprogrammi „Coach Certification Program“ (ACN Academy of Coaching and NLP, USA) ja omab vastavat coach´i sertifikaati.

Juhitöö kogemused on Ivar saanud väga mitmetest firmadest nii Eestis kui välisriikides. Ta on juhtinud ettevõtteid finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, infoteenuste pakkumise, konteinerlahenduste väljatöötamise jt. valdkondades nii Eestis kui kaugemal. Näiteks Eestis tuntuimad Tele2 Eesti AS, Forexpank, Tallinna Väärtpaberibörs. Ivar viib koolitusi läbi ka inglise ja vene keeles.

 

HELLE KAHRO

Kompetentsivaldkond Suhtlemistreeningud; enesekehtestamine; probleemi- ja konfliktilahendus; eneseregulatsioon ja stressi juhtimine; aja juhtimine; kliendisuhtlus; müügi- ja teeninduspsühholoogia.

Haridus ja töökogemus Helle on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi filoloogia teaduskonna omandanud filoloogi kutse. 1997-1999 omandas ta Erickson University International NLP Master–Practitioner kraadi.  Helle on ennast täiendanud psühhoteraapias (Kanada Ericksoni Ülikooli 3-aastane programm), läbinud mitmeid täiendkursusi, sh. NLP, projektijuhtimine, koolitaja koolitus, Marshall Rosenbergi vägivallatu suhtlemine. Koolitajana töökogemust üle 10-ne aasta.

 

DMITRI VOLOV

Kompetentsivaldkond Läbirääkimised; coaching; ajajuhtimine; meeskonnatöö; projektijuhtimine; riskijuhtimine; muudatuste juhtimine; esinemisoskused; suhtlemisoskused; sisekoolitajate koolitus; finantsjuhtimise baasoskused. 

Haridus ja töökogemus Dmitri on lõpetanud TÜ majandusteaduskonna. Käesoleval ajal on käimas õpingud EBS ettevõtluse ja ärijuhtimise magistriprogrammis.  Dmitri töötas pikka aega panganduses, peamiselt korporatiivpanganduse valdkonnas. Lisaks on tal töökogemus tööstusettevõtetes müügidirektori ning ärijuhina.   Treeneri ja konsultandina alustas Dmitri 2002. aastal, spetsialiseerudes siis juhtide ja meeskondade arendamisele, strateegilisele juhtimisele, äriplaanide ja tasuvusuuringute koostamisele (M&A).  Dmitri  viib läbi koolitusi nii eesti, inglise kui vene keeles. Ta on läbinud mitmeid täiendkursusi ja omandanud mitmeid sertifikaate (DiSC; Persona Global konsultant, organisatsiooniuuringud; Coaching jt).

HILLE LUHT-PIHELGAS

Kompetentsivaldkond Organisatsiooni eesmärkide püstitamine ja seostamine järgnevate tasanditega ning lähtudes sellest efektiivsete protsesside ülesehitamine/ häälestamine; inimeste juhtimine; arengu- ja koostöövestlused; läbirääkimised; müük ja teenindus.

Haridus ja töökogemus Hille on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Hille on hea juhitöö kogemus erinevatest organisatsioonidest ja erinevatel juhitasanditel töötamisest.  Täiendanud end erinevatel kursustel nii kodumaiste kui ka välisspetsialistide käe all. Hille on FranklinCovey Company sertifitseeritud konsultant Eestis; käitumisstiilide uurimise, tõlgendamise ja kohandamisega tegeleva DISC®-metoodika sertifitseeritud treener, millele 2010a. lõpus lisandus DISC® metoodikale tuginev täiesti uue toote sertifikatsioon – 363° for Leaders – feedback with 3 Personalized Strategies for Devolepment.

 

PEETER SKEPAST

Kompetentsivaldkond Läbirääkimisoskused

Haridus ja töökogemus Peeter on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ja Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. Lisaks läbinud mitmeid rahvusvahelisi koolitusi.

Töötanud on Maanteeametis juhataja asetäitjana ja praegu tegev Ramboll Eesti AS juhatajana. Peeter viib koolitusi läbi ka inglise keeles.

 

MARTIN VEINMANN

Kompetentsivaldkond Kõnelemisoskuse ja eneseväljendamise kunst.

Haridus ja töökogemus Martin on lõpetanud Tallinna Riiklik Konservatooriumi – lavakunsti eriala Eesti Draamateater – näitleja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgem Lavakunstikool – lavakõne dotsent Invictaga koostöö alates 2001. Martin on täiendanud enda teadmisi kõneõpetajana mitmetel meistrikursustel Inglismaal, Hollandis ja Soomes Euroopa ja Ameerika tunnustatud kõnepedagoogide C.Berry ja K.Linklateri juures.

 

ANDRO KULLERKUPP

Kompetentsivaldkond Ettevõtete ja juhtide nõustamine ja konsulteerimine. Konsultatsiooniprojektide koordineerimine.

Haridus ja töökogemus Andro omandas kõrghariduse Marketing Institutes Soomes, Henley Business Schoolis Suurbritannias ja magistrikraadi omandas European University Viadrinas Saksamaal.

Andro alustas juba varajases nooruses ettevõtlusega ja 6 aastat hiljem müüs edukalt oma esimese firma. Ta on töötanud paar aastat suures telekomi firmas keskastmejuhina ja seejärel uuesti ettevõtlusega tegelema hakanud. Andro on nõustanud viimase 12 aasta jooksul rohkem kui 100 juhti ja näinud seestpoolt ettevõtteid 22 sektoris. Viimastel aastatel on Andro olnud seotud mitme rahvusvahelise konsortsiumiga, töötades koos nii Saksa, Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Norra jm riikide spetsialistidega. Ligi 12-aastase konsultandi töö käigus on ta keskendunud organisatsioonide ja kompetentside analüüsimisele. Ta on Inglismaal õppinud ja rahvusvaheliselt akrediteeritud hindaja, käivitanud Eestis konsultantide kutseandmise ja juhtinud kutsetaotlejate hindamisprotsessi.

 

TOOMAS OSVET

Kompetentsivaldkond Toomas omab  NLP Master Practitioneri, suhtlemistreeneri, psühhodraama rakendaja ja andragoogi sertifikaate. Lisaks omab täiskasvanute koolitaja kutse 4. taset. Ta on  Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu  (ESTÜ) liige, konkursi  Eesti Juhtimiskvaliteedi auhind 2010 assessor. Toomasel on rikkalikud teadmised sellest, kuidas „töötab“ inimese teadvus ja tunnete maailm. Ta teab, et kõige paremini õpib inimene läbi tegutsemise ning seetõttu koolitustel eelistab ta teooriale praktilisi harjutusi. Toomase kui inseneriharidusega koolitaja eripära seisneb oskuses seletada keerulisi protsesse selgelt ja loogiliselt – nii on osalejatel lihtsam õpitut siduda oma tööga ja uut teadmist kasutama hakata. Toomas viib läbi treeninguid ka vene keeles.

Haridus ja töökogemus Toomas on lõpetanud kaks kõrgkooli ja omandanud elektroonika- ning psühholoogiaalase kõrghariduse (vastavalt TTÜ ja TÜ). Lisaks on ta õppinud TTÜ magistrantuuris ärijuhtimist. Tal on  25 aastat töökogemust tootmis-, müügi- ja konsultatsiooniettevõtetes. Ta on läbinud karjääri jooksul kõik juhtimistasemed, alates esmatasandijuhist kuni tippjuhini. Koolitaja ja konsultandina on Toomas tegutsenud  alates 1981. aastast. Ta on spetsialiseerunud isiksuse arendamise temaatikale.