Maret Ahonen

maret ahonen

Osalejate tagasiside

  • Huvitavad lähenemised, põnevad rühmatööd, palju praktilisi teadmisi ja oskusi
  • Maret oli väga positiivne, õpetused olid siirad, julgustavad ja innustavad
  • Väga elav ja kaasakiskuv, sain väga palju teadmisi ja julgust oma töös rakendamiseks
  • Hästi ülesehitatud koolitus, hoidis pidevalt huvi üleval

Kompetentsivaldkond

  • meeskonnatöö ja koostööoskused
  • suhtlemisoskused
  • esinemisoskused
  • organisatsioonikultuur ja sisekommunikatsioon

 

Töökogemus 

Tartu Ülikool - Ideelabori juht

Tartu Ülikool - majandusteaduskonna juhtimise lektor

Maintain OÜ - omanik ja koolitaja

Rahvusvahelise konsultatsioonifirma ISR - kaastöötaja

 

Invictaga aastast 2005.

 

Haridus

Tartu Ülikool - majandusteaduskonna doktorant

Tartu Ülikool – ärijuhtimine, magister 

Tartu Ülikool - inglise keele filoloog ja õpetaja

 

Täiendkoolitus

Master Trainer Workshop- ST*R Learning, Roger Stent

Õpetamine multikultuurses auditooriumis 

Eesti Juhtimikvaliteedi Auhinna assessor 

NLP Master Practitioner Sugestiivõppe meetod võõrkeele õpetamisel

 

Maret viib koolitusi läbi ka inglise keeles.

Treenerid